VALT JOBB

Systemspecialist järnväg


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Systemspecialist järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

I rollen som systemspecialist kommer du att bistå höghastighetsprojektet med expertis inom järnvägsteknik, järnvägsunderhåll samt utreda och samordna systemövergripande frågor. Som systemspecialist kommer du arbeta brett och teknikövergripande. Arbetet kräver samordning med andra teknikområden där du både inhämtar kunskap och bidrar med dina egna erfarenheter och kunskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • ingå som systemspecialist i projekt "Teknik och utformning för höghastighetsbanor".
  • arbeta i team med systemoptimeringsfrågor så som robusthet- och tillförlitlighetsanalyser, RAMS-arbete, LCC analyser samt lösningar för att bidra till ett proaktivt underhåll av höghastighetsbanor
  • inhämta och analysera erfarenheter från andra länder som har höghastighetsbanor
  • utreda teknikövergripande frågor, ta fram kompletterande systemkrav och underhållskrav specifikt för höghastighetsjärnvägar med dagens gällande krav och regler som utgångspunkt
  • samordna och förankra framtagna krav med övriga berörda inom Trafikverket

Vi söker dig som:

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 300 hp med teknisk inriktning

Det är meriterande om du:

  • har en vidareutbildning inom järnväg
  • har en förståelse i hur de olika teknikområdena i ett järnvägssystem berör varandra
  • har arbetat inom flera teknikområden inom järnväg såsom bana, elkraft, signal, tunnlar, broar, fordon, säkerhet, trafikledning

Som person är du analytisk och har god samarbetsförmåga med fokus på att hitta lösningar. Du är bra på att arbeta i team och har lätt att ta kontakt och söka information. Du har helhetsperspektivet med dig och eftersträvar hållbarhet i systemet. Du är lyhörd och bra på att kommunicera och förmedla din kunskap.  

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-04-08


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp