VALT JOBB

Teknisk specialist hydrogeologi Stora Projekt anläggning, region Öst


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som tekisk specialist hydrogeologi i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Exempel på pågående projekt är Tvärförbindelse Södertörn, Mälarbanan, Förbifart Stockholm och Ostlänken.

 

I rollen som specialist har du ett nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden, samt samverkar med projektörer, entreprenörer och konsulter. Arbetet genomsyras av ett kreativt samarbete mellan de olika teknikområdena och där vi i projektens olika skeden jobbar tillsammans för att få fram de bästa lösningarna avseende såväl tekniska aspekter som miljö och livscykelkostnad. Det gör att du blir en viktig bärare av kunskaper och erfarenheter.

Som teknisk specialist inom hydrogeologi i våra stora projekt arbetar du med allt från tidiga utredningar till genomförande och uppföljning. Du stöder projektledningen med förutsättningar och krav i kontakten gentemot konsulter och entreprenörer samt är en viktig länk i kontakten med förvaltaren av anläggningen.

Du leder det hydrogeologiska arbetet, vilket bland annat innebär att du tar fram och granskar förfrågningsunderlag och styr innehållet i och granskar de tekniska underlag som konsulter tar fram till system- och bygghandling. Du ansvarar för att driva arbetet med underlag samt genomföra processen för tillståndsprövningar för vattenverksamhet avseende grundvattenbortledning.

I byggskedet följer du upp omgivningspåverkan, delvis utifrån villkor i miljötillstånd. Du ser till att kontrollmätningar utförs, grundvattendatabaser uppdateras, grundvattennivåer utvärderas och lämpliga åtgärder identifieras. Du ansvarar för kontakt med och rapportering till tillsynsmyndigheter och andra berörda. Du stöder projektledningen och arbetar samordnat med Trafikverkets specialister inom närliggande teknikområden.

Du kommer ingå i en regional och nationell grupp hydrogeologer som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Vi söker dig som

  • är Civilingenjör Väg och Vatten, Fil. Mag. Geovetenskap eller har motsvarande utbildning och erfarenhet med inriktning mot hydrogeologi som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig kvalificerad yrkeserfarenhet av utrednings- och projekteringsarbete avseende hydrogeologi och tillståndsprövning av vattenverksamhet inom större anläggningsprojekt.
  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från byggproduktion av bergtunnlar.
  • har erfarenhet av miljöbalken och prövning av vattenverksamheter
  • har erfarenhet av att arbeta med databaser, exempelvis Access och GIS (ArcView).

Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet.

Placering i Solna.

Intervjuer är planerade till den 13 och 15 februari.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp