VALT JOBB

Teknisk Specialist inom Tele


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Teknisk Specialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Teleteknik på Trafikverket omfattar passagesystem, inbrottslarm, meddelandesystem, brandlarm, nödtelefoni, enklare videosystem samt mer komplexa videomanagementlösningar. Fibernät, switchar och routrar samt brandlarm i trafikutrymmen ingår också samt radio och mobila system (MOBISIR, Rakel, Externa operatörer).

Som specialist inom Teleteknik arbetar du i huvudsak som stöd till Sveriges allra största infrastrukturprojekt. Utöver det kommer du att medverka i projekt kopplat till styrning och utveckling.

Stöd till investeringsprojekten innebär att du bidrar med sakkunskap inom ditt teknikområde. Du deltar i arbetet med att kravställa och följa upp ställda krav samt granskar leveranser av ritningar och dokument. Du deltar i och leder teknikmöten samt driver teknikspecifika frågor och utredningar i samverkan med projektens konsulter och entreprenörer. Du är även investeringsprojektens representant i tekniska frågeställningar gentemot mottagande och förvaltande organisationer, både internt inom Trafikverket och mot externa samarbetspartners.

Styrning innefattar att delta i arbetet med att förbättra Trafikverket styrande och stödjande dokument. Utveckling innebär att delta i utvecklingsprojekt och i trafikverkets FOI verksamhet och följer med teknikutvecklingen inom området.

Vi söker dig som

  • har civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik eller annan teknisk utbildning och erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga
  • har minst 6 års erfarenhet från projekt inom tele och kommunikationssystem
  • har kunskap om standarder och föreskrifter inom området
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskap om placering av mobiltelefonisystem i väg- eller vägtunnelmiljöer
  • har kunskap om krav på infrastrukturanläggningar kopplat till uppkopplade fordon (I o T)
  • har kunskap om informationssäkerhet
  • har varit kravställare vid upphandlingar
  • har kunskap om nätarkitekturer

Som person ska du vara noggrann, ha ett gott omdöme i tekniska frågor samt förmåga till helhetssyn. Eftersom arbetet innehåller många kontakter såväl internt som externt vill vi att du ska vara utåtriktad och ha god samarbetsförmåga. Vidare är det viktigt att vara tydlig och kommunikativ i såväl tal som skrift och goda språkkunskaper i både svenska och engelska är ett krav.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp