VALT JOBB

Teknisk Specialist, MTO, ERTMS


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du vara med och genomföra ett av Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt? Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt är en av landets - och därmed Nordens - största beställare och bidrar till samhällsutvecklingen såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Ett av Trafikverkets största projekt just nu är införandet av det EU-gemensamma tågtrafikstyrningssystemet ERTMS. Inom ERTMS projektet utvecklas den digitala signaltekniken för framtidens tågtrafik.

Projektets kompetens inom MTO behöver förstärkas bland annat för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt med systemens funktionalitet och användbarhet. Vi söker nu därför en Specialist MTO (Människa-Teknik-Organisation).

Som specialist inom MTO hos oss i ERTMS-projektet arbetar du med att säkerställa att de komplexa funktionerna i våra signalsystem för styrning av tågtrafik får bra lösningar ur användarperspektiv. I rollen kommer du att stödja projektet med specialistkunskaper inom MTO relaterat till pågående utveckling av komplexa datorbaserade säkerhetskritiska system. Fokus ligger på de nya funktioner som införs i systemen samt dess implementering på olika pilotbanor. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som kännetecknas av en blandning av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter.

Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och oftast göras i samverkan med andra specialister inom projektet. Några exempel på arbetsuppgifter är:

  • upprätta en MTO-plan för projektet och medverka i dess implementering
  • utvärdera alternativa systemlösningar ur användarbarhetsaspekt
  • utarbeta användbarhetstester, genomföra dem och analysera resultatet
  • medverka vid riskanalyser och med analys av säkerhetsrisker

Vi söker dig som

  • har en magisterexamen inom kognitionsvetenskap/beteendevetenskap/psykologi. Alternativt har du annan utbildning och flerårig erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har ett par års praktisk erfarenhet från MTO-arbete kring komplexa tekniska system inkluderande riskanalys samt utvärdering av systemlösningar ur användarbarhetsaspekt
  • har ett par års erfarenhet av arbete med system för trafikstyrning av järnväg eller liknande som Trafikverket bedömer är jämförbart i karaktär och komplexite

Det är meriterande om du har en mastersexamen inom kognitionsvetenskap/beteendevetenskap/psykologi. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med trafikstyrning för järnväg, och då speciellt ERTMS-marksystem.

Som person är du initiativtagande och självständig, samt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera. Då arbetet innebär många kontakter både internt och externt, är det viktigt att du har god samarbetsförmåga. Tjänsten förutsätter att du uttrycker dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska och är väl förtrogen med att skriva rapporter och göra presentationer.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort är Borlänge eller Solna. Intervjuerna kommer att hållas i Solna vecka 21.

Tester kan förekomma under denna process.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp