VALT JOBB

Trafikanalytiker Regionalt


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Trafikanalytiker i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Stockholmsregionen växer kraftigt samtidigt som det finns krav på att regionens transportsystem långsiktigt ska anpassas till kraven för en hållbar framtid. Trafikverkets ansvar är att lämna förslag på åtgärder och ta fram beslutsunderlag som visar att valda lösningar effektivt hanterar bristerna och samtidigt bidrar till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Genom prognosmodeller tar vi fram resenärsflöden, färdmedelsval och resvägar och beräknar fram vilket ger möjlighet att beräkna effekter på tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och driftskostnader. Slutligen sker Detta är underlag för en samhällsekonomisk analys och samlad effektbedömning (SEB).

Att göra regionala trafikanalyser i Stockholms­regionen innebär särskilda utmaningar eftersom transportsystemet är komplext med konkurrerande sätt att resa samtidigt som det finns svårfångade kapacitetsbrister som får betydelse för färdmedelsval och resväg.

Vi söker nu en trafikanalytiker med arbetsuppgifter inom följande områden:

 • genomföra, beställa och kvalitetssäkra prognoskörningar, effektberäkningar och samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar och styrmedel, t.ex. trängselskatt.

 • delta i utveckling, validering och implementering av prognosmodeller för resande och godstransporter,

 • vidareförädla åtgärds- effektsamband och för att göra dem tillämpbara på olika håll i verksamheten

 • samordna och kvalitetssäkra de verksamhetens framtagande av samhällsekonomiska bedömningar och samlade effektbedömningar (SEB) som tas fram på olika håll i verksamheten för förslag till åtgärderoch kvalitetssäkra resultatet

 • följa upp genomförda investeringar avseende trafikflöden, effekter och samhällsekonomi.iska effekter av genomförda investeringar

Du arbetar i ett team tillsammans med väl motiverade kollegor inom olika kompletterande kompetensområden. Trafikanalytikerna är inom avdelningen Region Stockholm placerade på enheten Strategisk samhällsplanering men verkar som trafikanalytiskt stöd åt hela avdelningen. Enheten arbetar med att analysera mål, brister och åtgärds­inriktningar för Stockholmsregionens transportsystem samt tar fram strategier för ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer.

Vi söker dig som

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot trafik- och prognosmodeller, trafikplanering, matematik och statistisk analys eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig

 • har flerårig erfarenhet av prognosmodellen Sampers och nätutläggningsprogram, t.ex. EMME

 • har arbetat med såväl effektberäkning som samhällsekonomisk analys bedömning av transportsystem

 • har arbetslivserfarenhet av och dokumenterad utbildning inom projektledning

 • du utrycker dig väl i svenska i både tal och skrift

Det är meriterande om du har

 • har god kunskap om Storstockholms transportsystem

 • god förmåga att skriva pedagogiska rapporter inom området

 • har erfarenhet av att handla upp och handleda konsulter
   

Som person är du trygg i din yrkesroll och har gott omdöme samt förmåga att begreppsmässigt formulera motiv som underlag för beslut. Du drivs av att självständigt organisera ditt arbete samt leverera resultat med hög kvalitet. Du är analytisk och tar dig an komplexa frågeställningar och utvecklar vinnande lösningar utifrån ett helhetsperspektiv, samt du kommunicerar pedagogiskt och förenklar komplexa samband för att nå fram till en grupp eller individ.

Tester kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-27


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp