VALT JOBB

Sektionschef, projektportfölj fokus bygg och anläggning


Ansök här

Sektionschef med ansvar för projektportfölj med fokus bygg och anläggning

Vi söker en sektionschef tillika sponsor och programdirektör med kapacitet att leda en av trafikförvaltningens bygg- och anläggningsprojektportföljer mot ökad effektivitet och precision. Vi är ett värderingsstyrt företag och du är en förebild och ledare där kommunikativ förmåga, affärsmässigt tänk och driv kommer bidra till både sektionens, medarbetarnas och kollektivtrafikens utveckling.

Om tjänsten

Sektionen ligger under avdelning Investeringsprojekt och du ingår i den ledningsgruppen. Sektionschefen leder en portföljsektion med hjälp av biträdande sektionschef, projektledare, programledare, controller och administratörer. Sektionschef och biträdande sektionschef har tillsammans fullt personalansvar för medarbetarna på den egna sektionen, för projektens organisation och bemanning, för projektens och programmens leveranser samt ekonomiskt planerings-, budget- och resultatansvar.

Avdelningen ansvarar för ca 200 olika investeringsprojekt vilka spänner i omfattning mellan 10 mkr till 10 mdr kr. Vi befinner oss i en intensiv utvecklingsfas där ditt uppdrag både innebär framdrift av pågående projekt mot beslutade mål, men även utveckling och implementering av effektivare arbetssätt. Sektionschefen har även rollen sponsor för de i sektionen ingående programmen och projekten, vilket innebär att du, ihop med din styrgrupp, fattar relevanta styrningsbeslut.

På avdelning Investeringsprojekt blir du en del av ett mycket engagerat och kompetent ledningsteam med vilja att ta nästa steg för verksamhetens utveckling. Vi fokuserar under 2020-21 på att stärka vårt arbetsmiljöarbete, vårt miljöarbete, vår digitala projektmiljö samt vår planeringsförmåga.

Ditt uppdrag inkluderar bland annat:

 • bidra till avdelningens och sektions framdrift och resultat genom att bidra till avdelningens verksamhetsutveckling och leda tilldelade övergripande utvecklingsuppdrag
 • leda din portföljsektion med hjälp av biträdande sektionschef gällande bemanning kompetens och arbetsmiljö
 • planera, leda och följa upp projektens framdrift relaterat till ekonomi, tid och innehåll/kvalitet
 • samverka med intressenter såsom Stockholms stad, Regionens kommuner och Trafikverket, Swedavia etc
 • såsom trafikförvaltningens representant leda förhandlingar och agera ombud gentemot fastighetsägare, leverantörer, entreprenörer
 • rapportera framdrift, risker och åtgärdsförslag i sektionens projektportfölj till trafikförvaltningens ledningsgrupp
 • initiera och presentera beslutsärenden som behöver behandlas av avdelningens ledningsgrupp, trafikförvaltningens ledningsgrupp eller regionfullmäktige.

Vad vi kan erbjuda dig

Enligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag – den gemensamma resan. 

Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.

Fler förmåner som anställd:

 • SL Access-kort
 • Löneväxling till pensionen
 • Flextid
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling
 • Hälsoundersökning vartannat år

Vi sitter i trevliga lokaler på Västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken.

Vad vi söker efter

Vi söker efter någon som utmanar och utvecklar och inte räds att hitta nya metoder eller prova något nytt. Exempelvis successivprincipen inför investeringsbeslut, design to cost samt strategisk målstyrning.

Vidare har du:

 • erfarenhet av stora infrastrukturprojekt som entreprenör
 • erfarenhet av större offentliga upphandlingar inom infrastruktur
 • flerårig erfarenhet av medverkan i en strategisk ledningsgrupp
 • erfarenhet av förändringsarbete i en stor organisation
 • flerårig dokumenterad arbetslivserfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen, till exempel i rollen som avdelnings- eller distriktschef
 • operativ erfarenhet av att leda verksamheter med stora projekt
 • högskoleexamen inom relevant inriktning (väg och vatten, lantmäteri, industriell ekonomi, samhällsbyggnad) eller motsvarande yrkesutbildning
 • ledarskapsutbildning och mycket god skrivförmåga, presentationsteknik samt språkliga kunskaper i svenska och engelska

Du är fullständigt trygg med affärsfrågor, beslutsberedningar, planering uppföljning och personalutveckling och har god kännedom om offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer.

Startdatum enligt överenskommelse.

Information och ansökan

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Karin Svingby, tfn 08 686 3033 För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Jannica Chinos, tfn 08-686 3674. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.

Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 2020-06-01. Vi ser fram emot din ansökan!

Kontakt

Jannica Chinos, Rekryterare, tfn 08-686 36 74

Karin Svingby, Avdelningschef IP, tfn070-786 3033

Fackliga kontaktpersoner

Mounir Ainholm, SACO, tfn 08-686 36 52

Arne Grundberg, Vision, tfn 08-686 18 88

Yrkesområde: Chefer inom adm, personal, ekonomi och IT

Arbetsplats: Stockholm

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Stockholm

Trafikförvaltningen Region Stockholm

Ansök senast 2020-06-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp