VALT JOBB

Trafikplanerare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som trafikplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Som trafikplanerare ansvarar du för att planera och konstruera tidtabeller, spåranvändningsplaner, banarbeten samt specialtransporter. Du har ett nära samarbete med järnvägsföretagen och skapar förutsättningarna för att få en marknadsmässig tågplan som håller hög kvalitet avseende punktlighet och trafiksäkerhet.

I dina arbetsuppgifter ingår i första hand att konstruera tågtidtabeller. I arbetet ingår även att ta del av järnvägsföretagens produktionsplanering för att därigenom skapa förståelse för de ekonomiska villkoren. Du kommer bland annat att ta fram anpassade tågtidtabeller till följd av banarbeten samt trafikreduceringsplaner. Hos oss kommer du få möjligheten att ingå i ett väl sammasvetsat team som tillsammans utgör en viktig del i Sveriges järnvägstrafik!

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning logistik, ekonomi eller järnväg eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet som trafikplanerare, av logistik, planering eller annan relevant erfarenhet kopplad till järnvägsbranschen.

Som person har du ett kundorienterat synsätt och ett genuint intresse för planeringsfrågor. Då trafikplanering befinner sig i ett stort utvecklingsarbete är flexibilitet en egenskap som värderas högt. Du ska vara en god problemlösare med bra samarbetsförmåga och vara duktig på att kommunicera. 

Intervjuer planeras till 29 maj i Solna.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp