VALT JOBB

Trafikplanerare


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Trafikplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

I rollen som trafikplanerare kommer du spela en nyckelroll i arbetet med den långsiktiga planeringen för att säkra tider i spår i projekt Ostlänken för delsträckorna Nyköping och Södertälje/Trosa.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ansvara och upprätthålla trafikplaneringen delsträckorna Nyköping och Södertälje enligt Trafikverkets process för trafikpåverkande åtgärder
 • Administrera ansökningar om tider i spår enligt Trafikverkets banarbetsprocess
 • Hantera löpande operativa frågor inom området trafikplanering, främst inom järnväg men arbetet innefattar även vägfrågor
 • Löpande planering och avstämningar med enhetens trafikkoordinator och övriga trafikplanerare samt tilldelat delprojekt och dess projektledare.
 • Handläggning av ansökningar BAP (banarbetsplanering) efter samråd med projektledare inom tilldelat arbetsområde sker löpande.

Arbetet inriktar sig på planering i både projektering och produktion.

Du tillhör enheten tids- och trafikplanering som kommer att bestå av ett team om cirka sex personer, varav fyra trafikplanerare. Du arbetar i nära samarbete med projektledarna för delsträckan Nyköping och Södertälje/Trosa, övriga trafikplanerare och byggledare.

Vi söker dig som

 • har relevant högskoleexamen eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av trafikplanering på väg eller järnväg
 • har kunskaper i Microsoft Office
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av operativ trafikledning inom väg eller järnväg
 • har kunskap om TA-planer och arbeten på väg
 • har erfarenhet av systemen Trainplan och TRANS
 • har erfarenhet av Trafikverkets interna TPÅ-process (trafikpåverkande åtgärder)
 • har kunskap om GIS

Du som person

 • har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Placering i Nyköping är möjlig fr.o.m. våren 2019 när kontor är etablerat i Nyköping.

Intervjuer kommer att hållas den 12 februari på Ostlänkens projektkontor i Norrköping.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Norrköping

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp