VALT JOBB

Trafikplanerare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Trafikplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Vill du vara med och påverka vår tågtrafik?

Som trafikplanerare har du en spännande och utmanande roll. Du använder din strategiska förmåga aktivt varje dag och planerar kapaciteten i järnvägsnätet för innevarande år samtidigt som de två kommande. Tillsammans med järnvägsföretag och entreprenörer, hittar du de bästa lösningarna för att klara efterfrågad kapacitet och minimera störningar i järnvägsnätet samt säkerställa att järnvägen klarar planerad trafik.

Du har en kontinuerlig och uppsökande dialog internt och externt kring frågor som rör planering och kapacitet. Vidare tar du fram underlag till tågplan och uppdaterar innevarande tågplan. Du svarar också för kapacitetstilldelning i form av banarbetsobjekt, körplaner, spåranvändningsplaner med mera. I ditt ansvar som statstjänsteman ingår även att besluta om villkor för olika specialtransporter samt ger tillstånd för att utföra banarbeten och specialtransporter.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning logistik, ekonomi eller järnväg eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av arbete med liknande frågor, exempelvis planering, logistik eller försäljning, ifrån transportsektorn eller annan liknande verksamhet
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av förhandling
  • har god administrativ förmåga samt mycket god datavana där du har lätt för och är van vid att arbeta med såväl dator som andra system, t.ex. ärendehanteringssystem

Du som person

  • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar utifrån långsiktiga såväl som kortsiktiga perspektiv
  • har ett starkt kundfokus och arbetar för att hitta lösningar som passar både kund och organisation. Du förstår kundens behov och utvärderar beslut utifrån hur kunden kommer att påverkas
  • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du är inte rädd för att ta kontakt utan uppskattar relationer och dialog.
  • drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas

Urvalstester kan komma att genomföras i rekryteringsprocessen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp