VALT JOBB

Arkitekt IT


Ansök här

Som Arkitekt IT på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Vi söker nu en Arkitekt IT med generell inriktning till enhet/sektion Verksamhetsstyrning/Planering inom verksamhetsområdet IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Enheten/sektionen ansvarar för utveckling och planering av Telekominfrastrukturen. Utmärkande för oss är att vi ansvarar för Telekomanläggningen inom Trafikverket. Vi har spännande utmaningar som till exempel ERTMS, ENDSTATE och Opto 2.0 som vi otåligt väntar på att du ska komma och hjälpa oss lösa. Idag är vi är ett team på 12 personer som arbetar tillsammans och gemensamt löser utmaningarna. Vi hjälper och stöttar varandra både inom sektionen och inom avdelningen. Du kommer att få en gedigen introduktion och all den stöttning du behöver för att kunna utföra jobbet.

Som Arkitekt IT hos oss arbetar du med alla delar av vår Telekominfrastruktur som omfattar våra fyra områden "Data och Teletransmission", "Radio och Telefoni", "Anläggning" med kabel och teknikhus samt området "Övervakning och kvalitet". Som generalist håller du ihop arbetet med arkitektur inom verksamheten och ser till att alla arkitektkompetenser samverkar.

I dina arbetsuppgifter ligger även att i samverkan med andra tekniska kompetenser omsätta det till arkitektur inom området. Du ansvarar för långsiktiga planer för hur Telekominfrastrukturen och dess tjänster ska utvecklas och omsättas i planer i tal och skrift så att de blir styrande för det löpande arbetet inom verksamheten. Du kommer att leda och initialt även bygga upp arkitekturverksamheten inom avdelningen.

Vem är du?

Du kan lyfta blicken och se helheten i en komplex teknisk infrastruktur. Du har även en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter, är dessutom initiativtagande och du ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter.

Du

  • har högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning IT eller annan utbildning inklusive erfarenhet inom området som av oss kan bedömas likvärdigt.
  • har arbetslivserfarenhet inom något av våra fyra områden (enligt stycke 2 ovan).
  • har goda ledaregenskaper.
  • kan värdera och prioritera olika tekniska lösningar i ett helhetsperspektiv.
  • har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Det är meriterande om du

  • har tidigare arbetslivserfarenhet av arkitektur inom IT.
  • har tekniska kunskaper inom ett eller flera delar av Trafikverkets Telekomarkitektur.
  • har tidigare vana av att omsätta arkitektur eller tekniska lösningar till skrift, dvs dokumentera.
  • har erfarenhet att leda team/projekt/uppdrag.
  • har förmågan att inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar ta fram tillräckligt bra lösningar till komplexa tekniska problem genom att tillämpa och inhämta nödvändig kunskap.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort/Intervjuort. Borlänge eller Stockholm

Läs gärna mer om våra förmåner: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/ 

I en del rekryteringar ingår tester och eventuellt arbetsprov. En sådan tänkbar inbjudan till test/arbetsprov skickas ut via mejl, så ha gärna lite extra uppsikt över din mejlkorg veckorna efter sista ansökningsdag så du inte missar en möjlig inbjudan.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp