VALT JOBB

Åtgärdsbeställare


Ansök här

Vill du arbeta som Åtgärdsbeställare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som åtgärdsbeställare har du ett fokus på att beställa och följa upp Trafikverkets projekt. Du för en nära dialog med utförande enheter inom Trafikverket för att säkerställa att genomförandet av åtgärder sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. Det innebär att du ser till att åtgärder planeras och samordnas så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt. Genom att bidra till ett gott beställningsunderlag har du en viktig roll i utvecklingen av Sveriges infrastruktur!

Placeringsort: Luleå

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen 180 hp, inom väg och vatten, samhällsplanering, teknik, ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet från arbete med planering av transportsystemet
  • har kunskap om prognos- och avvikelsehantering
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskaper om olika typer av finansieringsformer, t.ex. EU- finansiering, medfinansiering och förskotteringar.
  • har kunskap om hur offentlig verksamhet styrs, främst om de politiska processerna som styr transportpolitiken i Sverige.
  • har kunskap i Plan- och bygglagen, Väglagen samt Lagen om ombyggnad av järnväg.
  • har kunskap om trafik- och kapacitetsanalyser, samhällsekonomi och effektsamband.

Du som söker är självgående och strukturerad och har vana att driva dina egna ärenden. Du har en god prioriteringsförmåga, med fallenhet att analysera och hantera komplex information och göra olika typer av hänsynstaganden. Eftersom rollen innebär många kontaktytor både internt och externt krävs det att du är duktig på att kommunicera, har lätt att samarbeta med andra samt har en god pedagogisk förmåga.

Intervjuer är planerade till den 4 december samt 10 december i Luleå.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-11-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp