VALT JOBB

Åtgärdsplanerare


Ansök här

Vill du arbeta som Åtgärdsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Nu söker vi en pålitlig, engagerad och modig åtgärdsplanerare till Luleå eller Umeå!

Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för transporterna i region nord. Om du utmanas av att arbeta med samhällsutveckling och delta i viktiga beslut som påverkar många är den här rollen för dig.

Som åtgärdsplanerare planerar du så att cyklister, tågresenärer, bilister och godstransporter kommer fram så effektivt som möjligt. Du tar fram underlag om behov och brister i transportsystemet samt lämnar förslag till vad som ska utredas vidare. I ditt dagliga arbete deltar du i planläggningsprocessen och konkretiserar vad som ska planeras och byggas. Du planerar kortsiktigt och skapar planer för åtgärder upp till sex år fram i tiden. Du arbetar löpande med investeringsplanering för vägar, järnvägar och kollektivtrafik. Du har en viktig roll och prioriterar de mest effektiva åtgärderna för att skapa hållbara transporter.

En stor del i rollen innefattar samverkan med regioner, kommuner, myndigheter och allmänhet i frågor som rör planering, prioritering, finansiering och förbättringar i transportsystemet. Kopplat till detta kommer du även att arbeta med bland annat med finansieringsavtal och överenskommelser om samfinansiering. Du följer också upp effekter av genomförda åtgärder.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen (minst 180 hp) med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning som vi tillsammans med din erfarenhet bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet från arbete med planering av transportsystemet
  • har kunskap i planläggningsprocessen
  • har kunskap om och förståelse för andra aktörers uppdrag i relation till Trafikverkets verksamhet
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskap i plan- och bygglagen
  • har erfarenhet av mediehantering
  • har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande
  • har erfarenhet av förhandling och avtalsupprättande

För att lyckas i rollen som Åtgärdsplanerare är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt Du är duktig på att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk och problemlösande förmåga som gör att du hittar lösningar som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.

 

Körkort för personbil är ett krav då resor kan förekomma i tjänsten.

Intervjuer är preliminärt planerade till den 4 september i Luleå.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-29


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp