VALT JOBB

Avtalsstrateg ERTMS


Ansök här

Som avtalsstrateg på Trafikverket och ERTMS är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

ERTMS är ett av Trafikverkets största program och innebär ett teknikskifte i signalanläggningen på den svenska järnvägen. För dig som vill vara med på förändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som avtalsstrateg.

Avtalsstrateg är en senior befattning med ansvar för att driva kommersiella frågor och realisera vår upphandlingsstrategi. Du genomför marknadsdialoger, utvecklar produktavtal (inklusive utvärderingsmodell), deltar i upphandling av byggproduktion och entreprenad. Efter tecknat avtal ansvarar du även för utveckling av avtal samt ledning och styrning av leverantörer. Som avtalsstrateg driver du arbetet i nära samarbete med inköp, projektledning, projektering och entreprenadfunktionen.

Projektet är ett utrullningsprojekt som innebär att ett stort antal likartade entreprenader/produktioner kommer att utföras efter varandra under lång tid. Ett viktigt ansvar för rollen vi söker är kontinuerlig uppföljning och förbättring av avtal och specifikationer för att optimera projektets ekonomi, leveransprecision och utförande.

Som person har du en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och vinner framgång i dina kommersiella relationer. Du initierar, driver och följer upp leveranser, processer och dialoger med aktuella samarbetspartners och intressenter. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom relevant område alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig

  • har mångårig erfarenhet av att driva kommersiella frågor i större organisation samt utveckla kommersiella relationer

  • har mångårig erfarenhet som leverantör eller beställare av större bygg- eller underhållsentreprenader och de avtalsjuridiska frågor de innebär (AB/ABT)

  • har erfarenhet av komplexa projekt med långa ledtider och har varit verksam inom industrialiserade processer

  • har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

  • har projektledarerfarenhet

 

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-04-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp