VALT JOBB

Bemanningsplanerare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Bemanningsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Som bemanningsplanerare arbetar du med operativ bemanningsplanering till trafikledningscentralerna. På Trafikledningscentralerna är det verksamhet sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och det kommer att bli ditt jobb att se till att funktionerna är bemannade enligt plan. I rollen som bemanningsplanerare är din övergripande arbetsuppgift att planera kort- respektive långtidsbemanning. Du planerar in utbildningar, periodiska hälsoundersökningar och andra möten. I arbetsuppgifterna ingår även att planera semester och i samråd med chefer bevilja ledigheter på kort och lång sikt samt att övervaka att arbetstidsförläggningen följer Trafikverkets affärsverksavtal.

Vi söker dig som

  • har en avslutad gymnasieutbildning.
  • har vidareutbildning inom administration och/eller personalområdet
  • har några års erfarenhet av arbete med schemaplanering och bemanning, gärna i en operativ miljö med dygnet runt verksamhet
  • har vana av att arbeta med personaladministrativa stödsystem
  • har goda kunskaper i Officepaketet
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Som person har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är mån om att ge professionell service genom att du är lyhörd för din omvärld och bemöter andra med respekt. Vidare har du god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

Intervjuer kommer att ske i v. 38.

Placeringsort: Göteborg

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp