VALT JOBB

Beredskapsplanerare


Ansök här

Som Beredskapsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Du kommer tillsammans med en kollega arbeta med planering av krisberedskap i det normala samhällstillståndet och inför höjd beredskap. I detta ingår bland annat att delta i samt driva egna utredningar inom området, där bland annat hanteringen av säkerhetsskyddet och kontinuitetshantering på regional nivå ingår. Därtill ingår att planera och genomföra övningar och utbildningar. Som beredskapsplanerare kommer du även att representera Trafikverket i externa forum med bl. a länsstyrelser och försvarsmakten. Du kommer att ingå i regionens krisorganisation och ajourhåller samt implementerar arbetssätt för den regionala krisberedskapen.

I hela samhället pågår utvecklingen av totalförsvaret vilket innebär att arbetsuppgifterna kommer att innehålla en stor del utvecklingsuppdrag de närmaste åren. Ditt arbete innebär många möten och resor, både nationellt och regionalt. Flera av arbetsuppgifterna, i synnerhet de som sker i samarbete med försvarsmakten, innebär hantering av sekretessbelagda uppgifter. Vi ser gärna att Du bor i Kristianstadsområdet eftersom snabb inställelse till regionkontoret kan förekomma

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning med relevant inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har dokumenterad och relevant erfarenhet av arbete med samhällssäkerhet och krisberedskap
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • har körkort för personbil

Du som person har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer.

Anställningen är placerad i Region Syd, enhet Verksamhetsstyrning, med placeringsort  Kristianstad.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer är planerade att hållas tisdag 23 juni

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2020-06-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp