VALT JOBB

Bitr åtgärdsbeställare för väg/järnväg


Ansök här

Vill du arbeta som biträdande åtgärdsbeställare inom väg och järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som åtgärdsbeställare ingår du i ett team med kompetens inom väg och järnväg samt åtgärdsplanerare inom samma områden. Tillsammans planerar och beställer ni infrastrukturåtgärder för region Öst som stäcker sig över 5 län; Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötlands. Enheten planerar långsiktigt infrastrukturprojekt för kommande sex års budget.

Som åtgärdsbeställare har du ett fokus på den sammantagna ekonomiska planeringen, beställning och uppföljning av Trafikverkets infrastrukturprojekt. Du ser till att planerade projekt budgeteras så att tillgängliga medel utnyttjas effektivt och följer långsiktiga planer (nationell såväl som regional). Som åtgärdsbeställare har du en stödjande och samordnande roll mot andra avdelningar inom Trafikverket där du för dialog inom planeringen av åtgärder. Du kommer även delta i och ta fram underlag för beslut i planläggningsprocessen t.ex. planläggningstyp och val av lokaliseringsalternativ. Du har till uppgift att säkerställa att genomförandet av projekt sker enligt beställning och överenskommelser i rätt tid och inom budget. Det innebär att du har en kontinuerlig dialog med projektet för att stämma av och följa upp under projektens gång.

Ditt ansvar innefattar framförallt:

  • Beställning av infrastrukturåtgärder
  • Uppföljning av budget och tidsram
  • Att projekten knyts till gällande finansplan
  • Flexibilitet och prioritering mot budget och förändringar i de ekonomiska ramarna som berör nationella och regionala planer.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp med inriktning teknik, ekonomi, samhällsbyggnad eller annan relvant utbildning
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av planering av infrastrukturprojekt
  • har kunskap om väglagen och lagen om byggande av järnväg

För att lyckas i rollen som åtgärdsbeställare är du kommunikativ och duktig på att förmedla information. Du har en god samarbetsförmåga och är pedagogisk och strukturerad i ditt tillvägagångssätt. Du är duktig på att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Vidare har du en analytisk och problemlösande förmåga som gör att du hittar lösningar som är genomförbara ur ett helhetsperspektiv.

Intervjuer är planerade till första veckan i december på vårt regionkontor i Eskilstuna. Placeringsort för denna tjänst är Eskilstuna, men det finns möjlighet att på sikt arbeta upp till två dagar i veckan på något av våra lokalkontor (Västerås, Örebro, Linköping, Uppsala) när arbetet tillåter.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Eskilstuna

Trafikverket

Ansök senast 2019-11-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp