VALT JOBB

Biträdande projektchef ERTMS


Ansök här

Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

ERTMS är ett av Trafikverkets största program och innebär ett teknikskifte för signalsystemet på den svenska järnvägen. För dig som vill vara med på förändringsresan kan vi nu erbjuda en spännande roll som biträdande projektchef. I rollen har du din tyngd i det operativa ledarskapet och driver införandet av ERTMS samt moderniseringen av den svenska signalanläggningen för hela Sveriges järnvägsnät. Organisatoriskt rapporterar du till projektchef. Din uppgift är skapa ett välfungerande team och tillsammans utvecklar ni ett strategiskt samarbete med våra leverantörer för att säkerställa god leverans.

Som biträdande projektchef har du det samordnade leveransansvaret för projekten utrullning, system och stora stationer med idag 175 involverade anställda och resurskonsulter. Rollen innebär inget personalansvar. Du ingår i ledningsgruppen, deltar i programmets Styrgrupp och tar helhetsansvaret vid projektchefs frånvaro. I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa koordineringen av leveranser och ta rollen som ombud i vissa kontrakt. Du kommunicerar och samarbetar dagligen internt med projektchef, projektledare, linjechefer och stabschef. Omfattande kontakter sker med entreprenörer, övriga delar av Trafikverket och övriga intressenter.

Vi söker en civilingenjör med gedigen erfarenhet från ledarroller i komplexa uppdrag inom infrastruktur eller från annan högteknologisk verksamhet. Du har mycket god förmåga att leda en verksamhet och bygga förtroende såväl internt som externt. I ditt ledarskap ingår även strategisk förmåga att se utmaningar och möjligheter i god tid, samt förmåga att fatta beslut. Dessutom är du strukturerad, har hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Vid frågor; kontakta rekryteringskonsult May Molin, 072-0727081 may.molin@poolia.se.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp