VALT JOBB

Biträdande samhällsplanerare (visstid)


Ansök här

Som Biträdande samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som biträdande samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med samhällsplanerare inom Region Stockholm för att bygga kunskap och erfarenhet - för att på sikt kunna genomföra arbetet självständigt. Rollen innebär egna utpekade uppdrag att arbeta med, där du bistår våra samhällsplanerare i deras arbete gentemot länets kommuner.

Som biträdande samhällsplanerare är dina uppgifter att:

 • lämna yttranden enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken.
 • lämna yttranden i övriga remisser, regionala planer och program från kommuner, länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter m.fl.
 • delta i andra aktörers planering för att påverka val av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och ett långsiktigt hållbart transportsystem.
 • delta i arbetet med att ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå utifrån identifierade behov och brister.
 • delta i framtagande av övergripande behovs- och målbilder tillsammans med våra samarbetspartner genom att arbeta i tidiga skeden som underlag för respektive aktörs planering.
 • ge inspel till regionens bristlista och bristbeskrivningar.

Vi söker dig som:

 • har högskoleexamen 180 hp (120 p) inom samhällsplanering, fysisk planering eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • har erfarenhet från att arbeta med fysisk planering
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska (då kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten)
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du:

 • har kunskaper i Miljöbalken, Plan och Bygglag, Väglag samt Lagen om byggande av järnväg och annan relevant lagstiftning
 • har kunskap inom ÅVS-metodiken

Som biträdande samhällsplanerare kommer du arbeta självständigt samt tillsammans med andra vilket ställer krav på eget driv och förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du ska ha god samarbetsförmåga.

Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

Intervjuer kommer att hållas i Solna. Webbaserade tester kommer vara en del av denna rekryteringsprocess.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning mellan perioden 2020-04 t o m 2021-04.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-13


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp