VALT JOBB

Byggledare arkeologi


Ansök här

Som Byggledare arkeologi på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänken är ett megaprojekt i storleksordningen 54 miljarder! I bygget av Ostlänken ingår ett stort och viktigt arbete inom området arkeologi. Vi tror att som projektmedlem i arkeologiprojektet kommer man att få vara med om en fantastisk resa in i historien samtidigt som man kommer att få vara med och skapa ny historia. Med andra ord ett fantastiskt roligt projekt för rätt person!

Som byggledare arkeologi arbetar du tillsammans med projektledare med att utveckla samverkan med entreprenörer och ge riktlinjer till stora entreprenader. Du kommer att arbeta med flera entreprenader med ansvar för att följa upp tekniska krav och förutsättningar. Till din hjälp för arbetet kommer du att ha stöd av tekniska specialister.

Arbetets tyngdpunkt kommer att bestå av att styra, följa upp och rapportera framdrift inom entreprenad. Du ser till att kontrakterade krav och villkor efterföljs och att rätt kvalité erhålls i entreprenaderna. Du kommer att vara beställarens representant på arbetsplatsen och den som har daglig kontakt med entreprenören. Du kommer att ha en tät dialog med entreprenören för att kunna när det behövs, detaljstyra produktionsplaneringen för att anpassa det till projektets huvudtidplan. I vissa sammanhang kommer du även behöva driva möten med entreprenörerna och vara beställarens representant i sådana fall. I dina arbetsuppgifter ingår även att bistå projektledningen med förberedelser för kommande upphandlingar genom att ge expertstöd vid framtagande av förfrågningsunderlag.

Vem är du?

Som person har du en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Det är även viktigt med en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som

  • Har en byggnadsteknisk utbildning eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i entreprenadjuridik och branschens regelverk och bestämmelser
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har mångårig erfarenhet av byggledarrollen från större anläggningsentreprenader
  • har goda kunskaper inom arbetsmiljö och eller miljöområdet
  • har arbetat inom projektering av mark- och anläggningsentreprenader
  • har erfarenhet från projekt som involverat utländska entreprenörer
  • har erfarenhet av att arbeta med arkeologi
  • Har erfarenhet av att arbeta med naturnära bygg- och entreprenadarbeten

Frekventa resor förekommer i tjänsten längs Ostlänkens sträckning mellan Södertälje och Linköping.

För  mer information om Ostlänken se länken längst ner i annonsen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-01-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp