VALT JOBB

Chef digital projekthantering


Ansök här

Som Sektionschef för digital projekthantering på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet på Stora projekt består av fem enheter som tillhandahåller specialistkompetens inom anläggning, digital projekthantering, fastighet och avtal, installation och miljö. Vi ger projekten stöd i framtagande av såväl den fysiska som den digitala anläggningen. Avdelningen har idag ca 200 anställda och ca 100 resurskonsulter. Som ett led i utvecklingsarbetet inför vi nu en ny organisation för avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet.

Som sektionschef är du första linjens chef med personal- verksamhets- och budgetansvar för inledningsvis ca 20 medarbetare. Dina specialister arbetar med digital projekthantering inom teknikområdet datasamordning som framförallt innebär att de stödjer specialister och projekltedare i informationshantering. Specialisterna inom datasamordning administrerar Trafikverkets fildatabaser och dokumenthanteringssystem. Medarbetarna är placerade i region öst och norr med koncentration i Stockholm.

Sektionens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika projekt och att arbeta med projektförberedande utvecklingsarbete. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer på enheten samt ett antal teknikstrateger. Du samarbetar med andra kolleger i ledningsgruppen och säkerställer att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. I rollen som sektionschef ingår också att du stödjer projekten med specialistkunskap i olika omfattning.

Du ansvarar för att leda och styra sektionen mot satta mål och överenskomna leveranser. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt. Genom att ha täta dialoger med projekten vet du vad de behöver innan de behöver det. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant.

Resor i tjänsten förekommer någon gång i månaden eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Vi söker dig som har aktuell och relevant yrkeserfarenhet inom sektionens teknikområde med fokus på digital projekthantering. Du har även universitets- eller högskoleexamen med teknisk inriktning eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har intresse av organisationsutveckling och ledarskap och talar och skriver svenska obehindrat.

Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet av infrastrukturprojekt samt kvalificerad yrkeserfarenhet av att leda andra, till exempel i en chefsroll eller som projektledare. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Placeringen för tjänsten är i Solna och intervjuer är planerade till vecka 12. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp