VALT JOBB

Chef markförhandling och plansamordning


Ansök här

Som sektionschef inom markförhandling och plansamordning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Du kommer att ansvara för styrning och ledning av en omfattande och skiftande del av infrastrukturfrågor som rör markförhandling och plansamordning inom distrikt Nord, men även nationellt. Inom markförhandling och plansamordning arbetar vi med projektens alla skeden, från planeringsskede fram till förvaltning.

Som sektionschef för Markförhandling och Plansamordning ansvarar du övergripande för att leda och styra verksamheten mot uppsatta mål och utlovade leveranser till rätt tid, rätt kostnad och rätt innehåll. Ett aktivt arbete med samverkan internt och externt, med leverantörer och omgivning, är viktigt för framgångsrika resultat. Centralt är också arbetet med kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling, givetvis som en del av verksamhetsområdets samlade arbete.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen i enhet Markförhandling och Plansamordning som består av 5 olika sektioner. Medarbetargruppen består av 14 st markförhandlare/plansamordnare som direktrapporterar till dig.

Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom juridik, lantmäteri, ekonomi eller annan för tjänsten relevant område alternativt motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av att leda andra genom exempelvis en chefsroll eller som projektledare
  • har körkort för personbil
  • uttrycker dig väl i svenska i så väl tal som skrift

Vi ser det som meriterande om du har några års erfarenhet av tex markförhandling, exploatering, lantmäteri, juridik eller andra fastighetsrelaterade frågor

Placeringen för tjänsten är Luleå eller Umeå, medarbetarna sitter i dagsläget samlade i Luleå. Intervjuerna kommer att hållas på vårt kontor i Solna.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp