VALT JOBB

Controller


Ansök här

Vill du arbeta som controller i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Som controller inom verksamhetsstyrning, stödjer du projektenhetschefer ute i verksamheten i ekonomisk uppföljning och styrning genom analys av projektportföljen. Inom ditt ansvarsområde ingår det löpande arbetet med avvikelsehantering, månads- och tertialrapportering, uppföljning och analys av ekonomiskt utfall och verksamhetens mål för en eller flera projektenheter. Du ansvarar också för ett övergripande stöd till projektledare och projektingenjörer i ekonomiska frågor. Du bidrar till att säkerställa att projekten följer beslutade rutiner och arbetssätt inom området samt medverkar vid utbildningar och implementering av nya arbetssätt.

Du ingår i ett team tillsammans med övriga controllers på enheten och arbetar i nära samarbete med andra inom verksamhetsstyrning, projektverksamheten och specialiststödet så att vi tillhandahåller rätt stöd och tillsammans bidrar till att verksamhetsområdet Investerings mål nås på kort och lång sikt.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen om minst 180 hp (120p) inom ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet av arbete i närtid som controller eller likställda arbetsuppgifter inom ekonomiområdet som vi bedömer likvärdig
  • har arbetslivserfarenhet av arbete som controller eller likställda arbetsuppgifter inom ekonomiområdet i statlig/offentlig verksamhet alternativt motsvarande större organisation

Som person är du

  • en självständig strukturerad problemlösare med god analysförmåga. Du trivs i den kommunikativa/pedagogiska rollen då arbetet innebär att ha mycket kontakter, både med kollegor och andra medarbetare i framförallt ekonomiska frågor.

I denna tjänst är det möjligt att vara placerad i Härnösand eller Östersund. Sitter man placerad i Härnösand så förväntas man resa till Östersund ett par gånger i månaden. Utöver det tillkommer enhet och sektionsresor till andra orter i Sverige upp till 4 gånger per år. 

I denna rekrytering kommer vi att använda oss av tester. Alla kandidater som uppfyller våra krav kommer att få en testlänk skickad till sig när annonsen gått ut vecka 42 och intervjuer kommer att ske i vecka 44. Intervjuer kommer att ske i Gävle. 

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Härnösand

Trafikverket

Ansök senast 2019-10-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp