VALT JOBB

Driven och skicklig Landskapsarkitekt


Ansök här

Vill du arbeta som Landskapsarkitekt i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga landskapsarkitekter och arkitekter. Vi arbetar utifrån att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar - Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

I rollen som specialist inom landskapsarkitektur arbetar du med landskaps- och arkitekturfrågor kopplade till den verksamhet som bedrivs av Trafikverket inom ny- och ombyggnation av infrastruktur.

Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer investeringsprojekten i samband med planering och utformning av exempelvis vägar, järnvägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med kollegor inom andra teknikområden. Du kan i din roll även ha samordningsansvar i projekten för närliggande teknikområden, till exempel miljö.

En del av ditt arbete är också att initiera och driva egna projekt inom forskning och bidra till kontinuerlig utveckling av verksamheten. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialiteter, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Placeringsort: Umeå eller Luleå.
 

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleexamen inom landskapsarkitektur/arkitektur, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig.
  • har flera års erfarenhet av landskapsarkitektur/arkitektur kopplat till nybyggnation och planering av infrastruktur.
  • har god förståelse för infrastrukturens samverkan med och påverkan på landskap både inom och utanför städer.
  • kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
  • har körkort för personbil.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av gestaltningsansvar i större infrastrukturprojekt.
  • har utfört landskapsanalyser.
  • har erfarenhet av planering av väg- och järnvägsmiljöer.
  • har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur.
  • har erfarenhet av arbete i egenskap av beställare i offentlig sektor.

 

Rollen ställer krav på god förmåga att kommunicera kring arkitektoniska värden och landskap. Du behöver vara analytisk och se helhetslösningar. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga.
 

Placeringsort Umeå eller Luleå.

Intervjuer är preliminärt planerade till Luleå den 30 september.
 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Umeå

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp