VALT JOBB

Enhetschef Genomförandeplanering


Ansök här

Som enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

På verksamhetsområde Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

Enhet Genomförandeplanering tar fram förslag och sammanställer verksamhetsplaner för vilka investeringar som ska genomföras i det statliga transportsystemet, vilket utgår från underlag som tas fram regionalt och nationellt. Enheten ansvarar för nationell avvikelsehantering av genomförandet och att sammanställa och analysera de större uppföljningar som sker vid varje tertial. I uppdraget ingår även att utifrån ett nationellt perspektiv koordinera de fysiska åtgärderna så att även det trafikala perspektivet beaktas i planeringen.

I rollen som chef leder du verksamheten på enheten. Det innebär att du har ansvar för budget, resultat och personal som i dagsläget är ca 20 medarbetare placerade på ett flertal orter i Sverige. Du kommer också att ansvara för att bygga upp/underhålla enheten med stark teamkänsla och god samverkan internt för att leda mot uppsatta mål och ständiga förbättringar. Som enhetschef rapporterar du direkt till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen 180hp (120 p) med inriktning mot nationalekonomi, teknik eller fysisk planering. Alternativt har du annan utbildning och relevant arbetslivserfarenhet för tjänsten som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • har flerårig chefs- och/eller ledarerfarenhet.
  • har B-körkort.
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
  • har erfarenhet av samhällsutveckling och/eller infrastruktur.
  • har god förhandlingsvana.
  • har arbetat i en större organisation.

Ord, i form av personliga egenskaper vi lägger extra stor vikt vid i denna rekrytering är: driv, lyhördhet, integritet och ansvar.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Valbara placeringsorter: Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Solna

Intervjuer kommer att genomföras i Borlänge under följande datum: 16 - 17 april

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-31


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp