VALT JOBB

Enhetschef Samhällsekonomi


Ansök här

Vill du arbeta som enhetschef Samhällsekonomi i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Avdelningen som nu söker enhetschef heter Expertcenter. Expertcenter fördelar sig på fem enheter, Verksamhetsstyrning, Samhällsekonomi, Trafikprognoser, Kapacitetscenter och Statistikcenter. Enheten har totalt ca 15 medarbetare varav de flesta är placerade i Borlänge.

Som enhetschef leder du enheten Samhällsekonomi vid Expertcenter inom verksamhetsområde Planering och du har till uppgift att se till att ett samhällsekonomiskt synsätt genomsyrar den verksamhet Trafikverket ansvarar för. Enheten leder utveckling, förvaltning och kvalitetssäkring av samhällsekonomiska metoder, modeller och verktyg för hela transportområdet. Enheten erbjuder även expertstöd och genomförande av samhällsekonomiska analyser och utredningar.

Enheten kvalitetsgranskar och tillhandahåller Trafikverkets samhällsekonomiska analyser och det är enhetschefen för Samhällsekonomi som godkänner de samhällsekonomiska analyser som får användas i beslutsunderlag från Trafikverket.

Enhetschefen har ett ansvar att arbetsleda, inspirera och pedagogisera. Som enhetschef är man ansiktet utåt och inåt i verksamheten. Du har även som uppdrag att utveckla fungerande arbetsprocesser och förtydliga styrning och flöden samtidigt som du skapar helhetsperspektiv och tydliggör ansvar och roller, där delarna dockar i varandra. Ett uppdrag i närtid är att få igång arbetet med så kallade effektmodeller där samhällsekonomisk metod implementeras i samhällsekonomiska verktyg.

Som enhetschef har du en god förståelse för samhälls- och transportekonomi, du förstår samhällsekonomiska metoder, modeller och verktyg och hur man tillämpar dessa. Vi ser att du har flerårig och framgångsrik erfarenhet av chef- och ledarroller. Meriterande är även erfarenhet från och god förståelse av myndighetsarbete.

Du har en god pedagogisk förmåga och en kapacitet för att skapa goda arbetsflöden. Som enhetschef är du prestigelös i ditt arbete med en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. Vi ser att du har en för tjänsten relevant akademisk examen.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Tjänsten är placerad i Solna, Borlänge eller på annan av Trafikverkets regionorter.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Frågor om tjänsten besvaras av Maria Eriksson, 073-944 50 95, maria.eriksson@poolia.se och Sofia Jansson, 072-074 20 43, sofia.jansson@poolia.se. Du kan ansöka via Poolias hemsida eller via Trafikverkets hemsida. Sista ansökningsdag är 2019-10-14.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-10-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp