VALT JOBB

Förvaltare Järnvägsanläggning Tunnlar/Bergskärningar


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Förvaltare inom Tunnlar/Bergskärningar på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som förvaltare järnvägsanläggning tunnel/bergskärningar arbetar du med förvaltning av järnvägstunnlar/bergskärningar och ansvarar för att dessa har väl genomarbetade åtgärdsstrategier registrerade i tillhörande managementsystem. Du ingår i sektionen Byggnadsverk och banunderbyggnad som har ca 14 medarbetare på flera orter i landet. Sektionen har teknikområdesansvaret för broar, tunnlar, bergskärningar, banunderbyggnad samt vissa andra därtill relaterade anläggningsdelar i hela landet.

Arbetet utförs i nära samarbete med samordnaren för tunnlar och regionala projektledare, placerade på våra underhållsdistrikt, som är de som genomför byggnadsverksåtgärder under olika entreprenadformer. Planerings- och prioriteringsarbetet är grundat på analyser från vårt managementsystem (BaTMan). Du ansvarar även för att internt följa upp beställda byggnadsverksåtgärder och leveranser av våra distrikt samt vid avvikelser bereda beslutsunderlag. Inom ditt område arbetar du även med mottagande av nya eller förändrade byggnadsverk.

I tjänsten ingår även att tillsammans med andra delar av verksamheten och externa användare fånga behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt. Som en del i förvaltningen av våra arbetssätt ska du bland annat bidra till att vi tillämpar gemensamma rutiner och arbetar på ett enhetligt sätt över landet.

Arbetsuppgifter av administrativ karaktär som förekommer är bland annat upprättande av skriftliga rapporter, konsekvensbeskrivningar, verksamhetsplanering och budgetarbete.

Du kommer även ansvara för vissa utrednings- och utvecklingsprojekt projekt.

Vi söker dig som

  • har högskole- eller universitetsutbildning, om minst 180 hp, med inriktning mot bygg och anläggning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års erfarenhet av att arbeta som projektledare eller uppdragsledare
  • har kunskaper i verksamhetsplanering och projektledningssystem
  • har några års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten med inriktning mot underhåll och reparationer av bergtunnlar, alternativt har arbetat med tillståndsbedömning, inspektion, prioritering och underhållsplanering av tunnlar/bergskärningar
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du

  • har högskoleutbildning med inriktning mot berg
  • har arbetat i förvaltningssystemet BaTMan

Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. I din roll kommer du att vara sammankallande och drivande i olika sammanhang och arbeten som kräver att du har goda ledaregenskaper.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Körkort för personbil är ett krav.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-06-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp