VALT JOBB

Funktionsansvarig miljöspecialist inom program ERTMS


Ansök här

Som funktionsansvarig miljöspecialist  på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Nu söker vi en erfaren miljöspecialist till rollen som funktionsansvarig miljö inom program ERTMS. Det är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och ansvarar för införandet av ett EU-gemensamt signalsäkerhetssystem för järnvägar. Utbyggnaden av det nya signalsystemet har inletts och kommer att omfatta hela Sveriges järnvägsnät. För mer information se trafikverket.se/ertms

Som funktionsansvarig miljöspecialist ansvarar du för planering, styrning, samordning och uppföljning av arbetet med miljöfrågor, främst kopplat till miljöbalken, inom investeringsprogrammet ERTMS. Du ingår som en del i en projektorganisation där du driver miljöarbetet gentemot konsulter och entreprenörer. Du ser till att miljöarbetet genomförs i enlighet med projektplan, lagar, riktlinjer och policys. Arbetsuppgifterna spänner över hela kedjan: I planerings- och projekteringsskedet kan det vara att säkerställa framtagandet av handlingar till tillståndsansökningar och miljökrav för kommande upphandlingar samt delta i samråd. I byggskedet kan det vara att följa upp att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs. Du leder arbetet för projektets miljöspecialister, såväl anställda som konsulter, och tillsammans stödjer ni projektorganisationen inom samtliga miljöområden. Du ansvarar också för introduktion av nya miljöspecialister. Inom ditt kompetensområde är du sakkunnig och ansvarar för att utarbeta interna arbetssätt samt bidrar till projektets riskarbete. Arbetet sker i samarbete med övriga teknikområden.

Du ingår i ett nätverk av miljöspecialister inom verksamhetsområdet Stora projekt, avdelning Teknik, miljö och fastighet. Detta ger möjligheter till samarbete med och stöd från andra med liknande arbetsuppgifter samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av våra arbetssätt.

Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheten utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är van att arbeta självständigt, men för att bli framgångsrik i rollen har du också lätt för att samarbeta och känner ett engagemang i att coacha och stödja, så att dem du arbetsleder växer med uppgifterna.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom naturvetenskap/samhällsbyggnad, alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har bred generell miljökompetens
  • har erfarenhet i närtid av arbete med olika miljöfrågor, framförallt kopplat till miljöbalken
  • har flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av styrning och ledning i en samordnande funktion inom miljöområdet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av arbete kopplat till byggande av infrastruktur
  • har erfarenhet av beställarrollen
  • har erfarenhet av plangenomförande inom infrastrukturprojekt

Tjänsteresor är vanligt förekommande i denna tjänst. 

Placeringsort är Solna. 

Intervjuer planeras till v.38.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testlänkarna skickas ut via mejl efter sista ansökningsdag. 

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-08-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp