VALT JOBB

HR-partner till spännande verksamhet i förändring


Ansök här

Vill du arbeta som HR-partner i en framtidsbransch? Tillsammans med oss på Trafikverket deltar du i utvecklingen av transporter och resor i Sverige - det skapar arbetstillfällen i hela landet och möjliggör möten mellan människor! Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. I våra projektportföljer arbetar vi med såväl mindre projekt som i mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Idag är vi 1500 medarbetare och ett stort antal konsulter, men för att klara våra nya utmaningar och ökade volymer kommer vi bli än fler de närmaste åren.

Vi söker nu en HR-partner som under en tid vill arbeta med oss inom verksamhetsområdena Investering och Stora projekt.  Det är verksamheter som befinner sig i ett tillväxtskede vilket innebär en rad spännande utmaningar. 

Vi erbjuder en bred HR-partnerroll där du arbetar i kärnverksamheten - som medlem i ledningsgrupperna och som ett viktigt stöd till cheferna i arbetet med att utveckla organisationen och medarbetarna.

Som HR-partner deltar du i arbetet med att utveckla och förverkliga verksamhetens strategier och planer. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika uppdrag och det är du som driver genomförandet av våra HR-processer i dina delar av organisationen.

Det område som har de största strategiska utmaningarna för oss är kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Våra projekt genererar tusentals arbetstillfällen och precis som övriga aktörer i branschen så måste vi hela tiden hitta nya vägar och nya lösningar för att få tillgång till den kompetens som vi behöver. Andra strategiskt viktiga områden är kultur och värderingar, ledarförsörjning och ledarutveckling, performance och talent management samt hållbart arbetsliv. För att driva utveckling och skapa delaktighet inom dessa områden arbetar vi med olika former av dialogverktyg, till exempel workshops. Det innebär att du som HR-partner, tillsammans med dina HR-kollegor, faciliterar olika former av upplägg för dessa dialoger.

Rollen är omväxlande och erbjuder många intressanta möjligheter tillsammans med en grupp som har hög kompetens och kännetecknas av mycket driv och stort engagemang.

Vi söker dig som har en högskoleexamen om minst 180 hp med beteendevetenskaplig inriktning eller annan högskoleutbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du har byggt upp och utvecklat en bred HR-kompetens under ett flertal år i liknande roller inom större organisationer med väl utvecklade HR-processer. Det gör att du känner dig trygg i din HR-partnerroll. För att kunna kliva in i rollen hos oss har du till exempel varit medlem i ledningsgrupper, varit med och drivit förändrings- och utvecklingsarbete, jobbat med de flesta av ovanstående HR-områden samt med fackliga förhandlingar, löner, förmåner och arbetsrättsliga frågor. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Som person är du drivande, har ett öppet sinne och tänker gärna i nya banor. Du är analytisk, bra på att skapa struktur och uppnå resultat. För att lyckas måste vi inom HR även ha ett proaktivt och konsultativt förhållningssätt, vara skickliga på att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen. Det innebär till exempel att du är kommunikativ och lyhörd, och driver processer och förändringsarbete på ett pedagogiskt och engagerande sätt.

Vi som jobbar i HR-teamen finns på olika ställen i landet, så förmåga att vara självgående, d.v.s. kunna planera, prioritera, genomföra och slutföra uppdrag, är absolut nödvändigt. Hög integritet och ett etiskt och moraliskt förhållningssätt är en självklarhet för våra medarbetare.

Placering är på vårt kontor i Göteborg eller i Solna, men arbetet medför resor inom Sverige.

Anställningen är visstid fram till 2020-06-30.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp