VALT JOBB

Informationsarkitekt


Ansök här

Som Informationsarkitekt på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Som informationsarkitekt är du en del i ett större sammanhang för att på koncernnivå säkerställa förutsättningarna för en effektiv och ändamålsenlig informationshantering i Trafikverket. Samverkan med dina kollegor kommer vara en viktig del av ditt arbete. Det innebär bland annat att samarbeta med avdelningens övriga arkitekter inom ramen för enterprisearkitekturen och med informationshanteringsspecialisterna för att tillsammans säkerställa att all utveckling följer samma principer. Din huvudsakliga uppgift kommer att handla om informationsförvaltning där du bland annat kommer att ansvara för utveckling och livscykelhantering av informationsområdeskartan för strukturerad information. Du kommer också att leda arbetet med att genomföra informationsmodelleringar på den övergripande nivån och tillsammans med dina kollegor stötta verksamheten i hur de ska arbeta. Du kommer att tillhöra en avdelning som bland annat har i uppdrag att styra informationshanteringen och digitaliseringen på en övergripande nivå i Trafikverket. Vi ansvarar för den gemensamma informationsstyrningen, som sedan implementeras i övriga processer och verksamheter. Det innebär att vi har sakkunskap inom såväl informationshantering som enterprisearkitektur. Du kommer också att arbeta tillsammans med förvaltningsobjektet Hantera information som förvaltar arbetssätten för bland annat informationsförvaltning.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning om minst 180 hp inom t.ex. systemvetenskap eller motsvararande.
  • har minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom liknande roll.
  • har kunskap om framtagande och användning av olika modeller för att beskriva en verksamhet och dess relationer som exempelvis process-, informations- och begreppsmodeller.
  • är certifierad verksamhetsarkitekt (där informationsarkitektur ingått) eller har motsvarande utbildning och erfarenhet som anses likvärdig.
  • har erfarenhet av att arbeta med information i fokus.
  • goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Som person

  • är du van vid att samverka med andra, även med andra yrkesroller och kompetenser.
  • är du bra på att ta tillvara andras erfarenheter och sakkunskap och ser ditt arbete som en del i ett större sammanhang.
  • är du van att ta ansvar för ditt eget arbete och kan se till att det blir framdrift.
  • trivs du i en miljö med många komplexa frågor och är bra på att bryta ner de stora frågorna till genomförbara aktiviteter.


Valbara placeringsorter: Borlänge, Göteborg

I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2021-06-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp