VALT JOBB

Kvalificerad Controller


Ansök här

Vill du arbeta som kvalificerad controller i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll. Vi försörjer även Trafikverket med mark och lokaler samt ansvarar för att förvalta Trafikverkets byggnader, mark och perronger.
 

I den här spännande rollen som kvalificerad controller inom avdelning Finans kommer dina arbetsuppgifter omfatta att på övergripande Trafikverksnivå planera och följa upp det finansiella utrymmet för Trafikverkets verksamhet och speciellt då gentemot regeringskansliet. Det innebär att du får en god förståelse i hur regeringen väljer att styra Trafikverket.

Tyngdpunkten i arbetsuppgifterna ligger på analys och rapportering av den externa finansiella rapporteringen till regeringen, t.ex. finansiella prognoser, lånesituation och investeringsplaner. Vidare innebär tjänsten att planera och samordna Trafikverkets totala finansiering-, likviditet- och upplåningsbehov samt att genomföra diverse finansiella utredningar vid behov.

Den närmaste arbetsgruppen består av 6 medarbetare varav en är chef på avdelningen.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst (180 hp/120 p) inom ekonomi, alternativt flerårig erfarenhet med likartade arbetsuppgifter som vi bedömer likvärdig
  • har flera års arbetslivserfarenhet som controller
  • har erfarenhet av att arbeta med ekonomisystem

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta i Agresso
  • har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom en myndighet/koncern

 

Det är viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan förmedla budskap på ett enkelt sätt samtidigt som du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vi ser även att du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa goda relationer för att utveckla verksamheten på ett konstruktivt sätt. Du är problemlösningsorienterad och kan identifiera problem och utveckla lösningar ur ett helhetsperspektiv. Förmåga att planera och strukturera ditt arbete är en självklarhet. Du kan arbeta självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Placeringsort: Borlänge

Webbtest och arbetsprov kan komma att förekomma under rekryteringsprocessens gång.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och mod

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp