VALT JOBB

Kvalificerad Controller


Ansök här

Trafikverkets verksamhetsvolym kommer att vara 67 miljarder kronor år 2020. Vill du vara med å bidra på den resan som en del i ett koncerncontrollingteam? 

I så fall har du nu chansen att vara med och påverka framtidsresan tillsammans med oss. Vi har flera spännande saker på gång, bland annat en ny ekonomisk styrmodell.

Enheten Ekonomi och rapportering är en del av den centrala funktionen Ekonomi och styrning, som har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, samordning av Trafikverkets verksamhetsutveckling, ledningssystem samt koncerngemensam redovisning och bokslut.

Enheten ansvarar för både finansiella- och verksamhetsanalyser på koncernnivå samt framtagande av såväl externa som interna rapporter för Trafikverket, även detta på koncernnivå.

Våra viktigaste uppgifter är verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning med finansiella analyser. Arbetet består även av att aktivt utveckla och utforma anvisningar och direktiv för, Trafikverkets ca 180 controllers placerade över hela Sverige, bland annat genom det pågående verksamhetsutvecklingsprojektet vi driver inom ekonomistyrning. Enheten ansvarar även för fördelning av anslag från Infrastrukturdepartementet, beredning av dialoger med Generaldirektören och Trafikverkets ledningsgrupp. Vidare ansvarar enheten även för att leda och driva arbetet i användargrupper för controllers inom områdena verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning och avvikelsehantering.

Vi söker nu två nya medarbetare till vår enhet som vill arbeta med kvalificerade uppföljningar och analyser på koncernnivå men som även tycker om att arbeta med utveckling och utformning av processer med tillhörande rutinbeskrivningar.

Vi jobbar mycket i team inom enheten och även om en del arbetsuppgifter utförs individuellt har man alltid ett nära samarbete med kollegor. Du som söker ska ha erfarenhet och förmåga att lyfta fram väsentliga frågor på koncernnivå och vara intresserad av att arbeta med utvecklingsfrågor både som ständiga förbättringar och i projekt. Flerårig erfarenhet av controllerarbete är ett krav för denna tjänst.

Vi söker dig som

  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
  • har högskoleexamen om 240 hp inom ekonomi alt. annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.
  • har minst tre års erfarenhet av arbete som ekonom/controller med analyser och rapportering som en central arbetsuppgift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av projektarbete
  • har erfarenhet från statlig styrning

Som person är du

  • en driven analytiker som gillar utmaningar och nytänkande i tuffa lägen. Att kunna samarbeta, nätverka och genomföra det dagliga jobbet med en glimt i ögat är också en del av den personlighet vi söker.

I denna rekrytering kommer vi att intervjua löpande från och med den 12 augusti, dvs. innan ansökningstiden har gått ut.

Placeringsort/Intervjuort: Borlänge

Urvalstest och arbetsprov kan komma att genomföras i denna rekrytering.

Vid frågor, se kontaktpersoner.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp