VALT JOBB

Kvalificerad Controller


Ansök här

Vill du arbeta som kvalificerad controller i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vi söker en kvalificerad controller till Verksamhetsområdet Planering, vilket innebär att du arbetar nationellt. Avdelningen är en stabsavdelning på Verksamhetsområdesnivån och enheten arbetar med lednings- och styrningsfrågor samt utveckling av processer och leveranser inom området. Detta görs inom det egna verksamhetsområdet och på Trafikverksnivån i samarbete med övriga verksamhetsområden och centrala funktioner.

I enhetens arbetsuppgifter ingår b.la att stödja verksamhetsområdets ledning i planering/styrning (strategisk, taktisk och operativ styrning), uppföljning och analys av verksamhetens resultat, mål och överenskommelser. Enheten ger ledningen beslutsunderlag och föreslår prioriteringar. I uppdraget ingår att ansvara, utveckla och effektivisera arbetssätten. Enheten består av 7 kvalificerade controllers, en riskstrateg och en säkerhetsstrateg som finns lokaliserade på flera orter i landet.

Huvudarbetsuppgifterna för den här tjänsten som kvalificerad controller är inom planering och styrning av investerings- och underhållsverksamheten gällande väg och järnväg för verksamhetsområdet. Det innebär att hålla ihop verksamhetsplaneringen, arbeta fram mål och indikatorer, tidplaner, rambilagor mm. En stor del av arbetsuppgifterna består i analyser med stora volymer och tidsperioder. Dessutom ingår att hantera redovisning av bemyndigandet, vilket innebär det framtida åtagande Trafikverket har inom investeringsverksamheten som ligger till grund för hur stort budgetunderlag Trafikverket behöver ha. Du kommer närmst att samarbeta med en kollega som främst har fokus på uppföljning och avvikelser inom investerings- och underhållsverksamheten inom väg och järnväg. Ni kommer att stödja och stötta varandra i leveranserna och utveckling av arbetssätt.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års erfarenhet av övergripande controllerarbete och/eller att samordna verksamhetsplanering och uppföljning inom en större avdelning eller organisation
  • har erfarenhet av att leda, utveckla och samordna komplexa processer eller projekt.

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av ledarskap inom större organisation alt. statligt verk.
  • har erfarenhet av planering av väg- och järnvägsmiljöer.
  • har erfarenhet av att arbeta i Agresso

Som person är du resultatinriktad och analytisk med god förmåga till helhetssyn. Du är strukturerad och har god förmåga att planera och genomföra uppgifter, både på lång och kort sikt och du föreslår åtgärder som förbättrar och utvecklar verksamheten. Du är kommunikativ och pedagogisk och bra på att motivera andra och du har en hög förmåga att utveckla goda relationer.

Intervjuer är planerade att hållas under vecka 49

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-11-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp