VALT JOBB

Kvalificerad Controller i program Göteborg-Borås


Ansök här

Som kvalificerad controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och söker nu en kvalificerad controller. I rollen som kvalificerad controller är du ledningens stöd i styrningen av verksamheten mot önskade mål. Uppdraget har kvalificerade uppgifter på konsoliderande nivå, ofta med strategiskt innehåll och komplexitet. Du har en ledande roll i sakfrågor och ansvarar för Göteborg-Borås ekonomiska uppföljning och rapportering inklusive löpande analyser. Du bidrar aktivt i arbetet med att planera och driva programmets processer för verksamhetsplanering, projektredovisning och prognoshantering, ger stöd åt programmets medarbetare i ekonomi- och redovisningsfrågor och utvecklar arbetssätt och rutiner som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamhetsområdet.

Anställningen är placerad i Nya Stambanors enhet Ekonomi där specialiststöd inom controlling, kalkyl och tidplanering ingår. Du kommer att ingå i ett nätverk med andra controllers vilket ger stora möjligheter till samarbete med och stöd från kollegor samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen

Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen är du strukturerad och drivande. Du har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och utifrån det göra avvägningar och visa på sakligt och objektivt omdöme.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ekonomi eller annan för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har mångårig erfarenhet inom området ekonomi och controlling
  • har mångårig erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
  • har arbetat med projektredovisning och ekonomistyrning av projektverksamhet
  • har erfarenhet av att arbeta med budget och prognos samt årsbokslutsarbete
  • har goda kunskaper i Excel och Officepaketet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av utvecklingsarbete samt implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer

Resor kommer att ingå i tjänsten.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Nya Stambanor är ett program inom Trafikverket som har till uppgift att utifrån Nationell plan och uppdrag från regeringen bygga nya stambanor som möjliggör ökad kapacitet för person- och godståg inom hela järnvägssystemet. Cirka 250 personer arbetar i Nya Stambanor. De flesta medarbetarna kommer från tre av våra stora program - Ostlänken, Hässleholm - Lund och Göteborg - Borås. Programmet startade 1 oktober 2020.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2021-02-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp