VALT JOBB

Miljöspecialist med inriktning buller, vibrationer och stomljud


Ansök här

Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Hos oss på Stora projekt kommer du att arbeta med buller och vibrationsfrågor kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg samt som stöd i tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom under byggskedet. Som specialist kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen med stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag. I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.

Anställning på Stora projekt innebär att du kommer jobba mot flera olika projekt nationellt, företrädesvis Mälarbanan i dagsläget. Det kan förekomma resor i tjänsten

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning om lägst nivå civilingenjör, eller magisterexamen med inriktning mot miljö och samhällsbyggnad eller ljud och vibrationer alternativt utbildning kombinerat med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • är väl förtrogen med den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken i arbetet
  • har arbetat med relevanta bullerutredningar som granskare och/eller utredare
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har flera års yrkeserfarenhet inom området med inriktning på tillstånd och planarbete
  • har erfarenheter från arbete med tillståndsfrågor
  • har varit beställarens representant gentemot entreprenörer och/eller konsulter
  • har körkort för personbil

Som person är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god förmåga att planera och strukturera, och skapar utifrån ett helhetstänk genomförbara planer på kort och lång sikt. Din samarbetsförmåga ska vara god och du samverkar med din omgivning genom att främja och utveckla andras idéer.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp