VALT JOBB

Miljöspecialist till Ostlänken


Ansök här

Vill du arbeta som Miljöspecialist i projekt Ostlänken? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.
Anställning på verksamhetsområdet Stora projekt innebär att du kan jobba i ett eller flera av våra stora väg- eller järnvägsprojekt. Nu söker vi miljöspecialist till projekt Ostlänken - som är en del av en ny generation järnväg. Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Vill du vara med att utveckla framtidens hållbara samhälle och infrastruktur? Då är Trafikverket en plats för dig!

I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom områdena mark, vatten, luft, buller, klimat och natur. Du kommer att ingå som en del i Ostlänkens projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer. Ostlänken är ett unikt höghastighetstågprojekt som både är i planerings- och byggskedet. Det finns stora möjligheter att arbeta i den fas du anser är mest intressant och med en stor bredd av miljöfrågor. Vi söker huvudsakligen miljöspecialist inom områdena kulturmiljö och arkeologi respektive vattenmiljö och limnologi. Är du van vid och har erfarenhet av att arbeta med en bredd av miljöfrågor finns möjligheten att samordna projektets samtliga aktuella miljöaspekter inom ett av Ostlänkens delprojekt i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner.

I planerings- och projekteringsskedet kommer dina arbetsuppgifter till stor del att bestå av att vara beställarstöd inom ramen för framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till järnvägsplanerna respektive till ansökningar om vattenverksamhet, samt även miljökrav för kommande upphandlingar. Beroende på erfarenhet och kompetens kan arbetsuppgifterna även bestå av att säkerställa att projektet får de tillstånd enligt kulturmiljölagen som krävs respektive övriga tillstånd enligt miljöbalken. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Vi söker dig som

  • har en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
  • har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet
  • har erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
  • har erfarenhet av infrastrukturprojekt
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av väg- eller järnvägsprojekt
  • har erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt kulturmiljölagen
  • har erfarenhet av att samordna miljöfrågor
  • har erfarenhet av planprocessen enligt lagen om byggande av järnväg och/eller väglagen
  • har arbetat med tillståndsprocesser enligt 11 kap. miljöbalken

Eftersom tjänsten innehåller kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter, förväntas att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.

Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Linköping

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp