VALT JOBB

Nationell förvaltare och samordnare av teknikbyggnader


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som nationell förvaltare och samordnare av teknikbyggnader på Trafikverket är du med och bidrar till att underlätta vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Som nationell förvaltare och samordnare av teknikbyggnader ansvarar du för den långsiktiga förvaltningen och planeringen för teknikbyggnader längs trafikverkets järnväg. Du ansvarar för att bevaka de tillståndskontroller som görs och utifrån resultatet av kontrollerna, planera för underhålls- och reinvesteringsåtgärder på lång sikt. Du planerar för hur underhåll ska bedrivas och med vilka intervall. Du har en roll som nationell samordnare för teknikbyggnader och du ansvarar för att samordna mellan olika parter som arbetar med teknikbyggnader inom Trafikverket. Du har ett tätt samarbete med resurser som ansvarar för skrivande av regelverk för teknikbyggnader.

I begreppet teknikbyggnader ingår teknikhus, kiosker och skåp som innehåller utrustningar så som el, signal och tele-kommunikation. I ditt ansvar ligger att ha koll på det fastighetstekniska som huskonstruktion och fastighetsinstallationer. I fastighetsinstallationerna ingår fastighetsel, belysning, brandsläckutrustning, kylanläggning, passagesystem, VVS etc.

Vi söker dig som har 

  • teknisk universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdig 
  • erfarenhet från förvaltning av fastigheters huskonstruktioner
  • erfarenhet från förvaltning av fastighetsintallationer
  • förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • körkort för personbil

Eftersom du ansvarar för att samordna arbetet mellan olika parter som arbetar med teknikbyggnader inom Trafikverket krävs det att du som person är strukturerad och har god kommunikativ förmåga. Då rollen också innebär tätt samarbete med bl.a. resurser som regionala förvaltare och resurser som ansvarar för skrivande av regelverk ser vi att du har god förmåga att samarbeta. Vidare är du en självgående person som ser vad som behöver göras och agerar därefter. 

Det är meriterande om du har 

  • kunskap om systematiskt brandskyddsarbete

 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer kommer att ske i Borlänge. 

Vi använder främst mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Om verksamhetsområde Underhåll

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Vi ser fram emot din ansökan!

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2020-03-31


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp