VALT JOBB

Nationell samordnare, beredskapsplaner


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Nationell samordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Tjänsten som nationell samordnare för säsongsrelaterade beredskapsplaner innebär att du inom Underhåll kommer att samordna arbetet med att ta fram nationella årstidsrelaterade beredskapsplaner tillsammans med distrikt, andra VO, branschföreningar och järnvägsföretag. Planerna visar förebyggande åtgärder för att minimera störningar kopplat till robustheten i anläggningen. I arbetet ingår även att efter varje säsong följa upp och utvärdera densamma utifrån väder, statistik, händelser, sammanställa förbättringsförslag och säkerställa att förslagen tas om hand i organisationen inför nästa år.

Som nationell samordnare förvaltar du även de arbetssätt som rör årstidstyrda beredskapsplaner och kommer årligen uppdatera förvaltningsplanen och med jämna intervall se över de styrande dokument som ingår.

Planerna och uppföljningsrapporterna implementeras efter given implementeringsplan som bland annat innebär att kommunicera planen till branschen och delta i ett cykliskt samarbete med järnvägsföretag.

Vem är du?

Du kliver fram, har lätt för att skapa nya relationer, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, har löpande kontakt med branschorganisationer och du deltar aktivt i nätverkande. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Du

  • har Högskoleutbildning, 180 hp med teknisk eller ekonomisk inriktning eller annan utbildning inkl. erfarenhet inom området som vi bedömer likvärdigt.
  • har erfarenhet av att arbeta nationellt - vana att driva uppdrag och eller samordna/koordinera nationella åtgärder eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
  • har erfarenhet av att upprätta rapporter - d.v.s. du är van vid att kunna samla information, analysera, utvärdera och dra slutsatser som sedan dokumenteras på ett professionellt sätt i en rapport.
  • har arbetserfarenhet av att upprätta planer och följa upp densamma - ha förmåga att planera upp en verksamhet på kort och lång sikt, plus att säkerställa och följa upp att aktiviteter genomförs enligt tidplan.
  • har arbetserfarenhet/vana och kunskap av att delta i och anordna möten med interna och externa parter, du kan och är bekväm med att leda möten och arbeten på ett professionellt sätt, du kan representera verksamhetsområdet Underhåll och Trafikverket på ett professionellt sätt i olika sammanhang (t.e.x. i branschorganisationer).
  • har erfarenhet av förvaltning av järnväg och övergripande kunskap om hur underhåll på järnväg fungerar Du har förståelse för järnvägsnomenklatur, förstår hur området järnväg och samspelet i branschen fungerar (teknik, kunder, leverantörer).
  • uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
  • har körkort för personbil

I en del av våra rekryteringar tillämpar vi tester och arbetsprov och det kan alltså bli aktuellt även i denna rekrytering. Test- och Intervjuinbjudan skickas ut via mejl så kontrollera gärna din mejl ofta (inkl spamfilter) veckorna efter sista ansökningsdag.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2020-05-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp