VALT JOBB

Nationell samordnare - stråk


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Nationell samordnare - stråk i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Enheten Planering Järnvägssystem inom Underhåll ansvarar för samlad analys, planering och prioritering av åtgärder utifrån ett systemperspektiv. Enheten ansvarar för en sammanhållen underhållsplan för järnvägssystemet samt för samordning med andra verksamhetsområden och nationell koordinering av planering.

Rollen som nationell samordnare för ett funktionellt system innebär att du kommer ansvara för funktionaliteten inom en geografiskt avgränsad del av anläggning så som ett stråk, område eller bangård. Rollen är en del i ett nytt systematiskt arbetssätt inom enheten där avsikten är att förbättra vår förmåga att leverera en robust anläggning och samverka med andra genom att implementera ett tvärfunktionellt systemtekniskt och kundorienterat perspektiv i vårt strategiska och taktiska arbete.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att redovisa systemets förmåga att leva upp till ställda krav på driftsäkerhet och med stöd av andra genomföra en analys av systemets funktionalitet och förutsättningar. Baserat på analysen arbetar du sedan med orsaksanalyser och förbättringsarbete, med målsättningen att motverka de största orsakerna till bristande driftsäkerhet. Arbetet med orsaksanalyser och förbättringsarbete kommer ofta involvera andra delar av Trafikverkets organisation, och rollen som ansvarig för ett funktionellt system innebär att du behöver driva förbättring inom många områden och i god samverkan med den övriga organisationen. En viktig del i de funktionella system är att de ska vara kundorienterade, detta innebär att du också kommer ha arbetsuppgifter som innebär att samverka med externa intressenter så som trafikoperatörer och trafikförvaltningar.

Utöver arbetet med uppföljning, analys och förbättring kommer dina arbetsuppgifter också bestå av att delta i den ordinarie planeringsprocess som pågår inom enheten. Där kommer du med utgångspunkt i den kunskap du byggt upp kring systemet, bidra med ett kundorienterat och tvärfunktionellt perspektiv.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt
  • har några års erfarenhet som projektledare och/eller som utredare inom järnväg
  • har goda kunskaper i Officepaketet
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • B-körkort

I tjänsten ingår hög grad av interna och externa kontakter, så vi ställer höga krav på kommunikationsförmåga, helhetssyn och samarbetsförmåga. Vidare kräver befattningen god analytisk förmåga samt förmåga att kunna leda projekt, work shops och sammankomster. Det är viktigt att du resultatorienterad och intresserad av att driva förbättring. För att lyckas i den här tjänsten är det också viktigt att du är lösningsorienterad och brinner för att skapa nytta för det svenska järnvägssystemet.

Intervjuer kommer att ske på Trafikverkets kontor i Solna Strand 3 september samt 5 september.

Tester kan förekomma som en del i denna rekryteringsprocess.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-13


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp