VALT JOBB

Nationell samordnare Tunnelsäkerehet


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Nationell Samordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

I din roll som nationell samordnare tunnelsäkerhet, ingår du i sektionen Byggnadsverk och banunderbyggnad som har ca 14 medarbetare på flera orter i landet. Sektionen har teknikområdesansvaret för broar, tunnlar, bergskärningar, banunderbyggnad samt vissa andra därtill relaterade anläggningsdelar. Som Tunnelhållare är Trafikverket ansvarig att uppfylla samhällets krav på tunnelsäkerhet utmed det statliga järnvägsnätet i Sverige. Tillsammans med andra delar av verksamheten och externa användare fånga du behov av utveckling och förbättring av system.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du kommer:

 • Genomföra analyser av behov inom tunnelsäkerhet, samt av effekter och konsekvenser av åtgärder inom tunnelsäkerhet
 • Samordna, planera och följa upp verksamheten inom tunnelsäkerhet
 • Se till att arbetssätt, rutiner, riktlinjer, strategier inom tunnelsäkerhet tillämpas och förmedla eventuella behov av förbättring till ansvarig förvaltare
 • Ha kontakt med och stödja andra verksamhetsområden, avdelningar och enheter i frågor som rör tunnelsäkerhet
 • Planera och samordna övningar
 • Hålla kontakt med räddningstjänster, myndigheter och branschsamverkan (inkl. tåg operatörer)
 • Ta emot nya eller förändrade anläggningar
 • Ansvara för systematiskt brandskyddsarbete
 • Delta i eller driva utredningar, nationella projekt och utvecklingsprojekt kopplade till tunnelsäkerhet
 • Bidra till intern och extern kunskapsuppbyggnad inom aktuellt ansvarsområde genom att utbilda och informera, och genom att stödja verksamheten i kompetensförsörjning inom tunnelsäkerhet

Vi söker dig som

 • har högskole- eller universitetsexamen (minst 180 hp) med inriktning berg, väg- och vatten, brand, risk eller samhällsbyggnad, alternativt med annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flera års erfarenhet av arbete inom tunnelsäkerhet
 • kan tillämpliga regelverk, såväl svenska som internationella, och kan omsätta dessa till praktiska lösningar
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du

 • utarbetat och eller granskat säkerhetsdokumentation enligt lagen om säkerhet i vägtunnlar
 • utarbetat eller granskat säkerhetsdokumentation enligt Trafikverkets krav på säkerhetsanalyser /värdering för järnvägstunnlar
 • har erfarenhet av att välja och utforma tekniska säkerhetssystem från järnvägstunnlar
 • har arbetat med regelverk, handböcker och standarder inom området

Vi söker dig som är självgående, analytisk och med god samarbetsförmåga. Då arbetet bland annat innebär att ge råd och stöd till konsulter och entreprenörer är det också viktigt att du har förmåga att skapa engagemang. Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Körkort för personbil är ett krav.

Intervjuer sker via Skype.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-06-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp