VALT JOBB

Operativ ledare Nationell


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Operativ ledare Nationell i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Den nationella operativa ledningen inom verksamhetsområde Trafik på Trafikverket, ansvarar för leverans mot kund och resenär för den nationella trafiken både inom vägtrafik, järnvägstrafik och den trafikslagsövergripande trafikinformationen. Gruppen behöver nu stärka upp med en ännu en nationell operativ ledare på dagtid.

Som nationell operativ ledare ansvarar du ur ett nationellt perspektiv för att prioritera kapacitet och att fatta inriktningsbeslut, minimera effekterna av uppkomna avvikelser, säkerställa prognostisering och dess kvalité. Du ansvarar även för samordning av regionala operativa ledningar.

Arbetsuppgifterna innebär att:

 • Bistå chefen för Nationell operativ ledning i det löpande utvecklingsarbetet.
 • Ansvara och delta i "Robust trafikering".              
 • Ansvara för att hämta in, analysera och distribuera information för att säkerställa kvalitet på trafikslagsövergripande nationell information och trafikinformation.
 • Ansvara för kund- och leverantörsmöten.
 • Leda det operativa arbetet kring korrigerande och förebyggande åtgärder för att minska avvikelser. 
 • Leda proaktiv trafikövervakning och prioritering av nationell trafik. 
 • Besluta om ändringar i nationella trafiksystem samt leder nationell operativ ledningsgrupp.
 • Sammanställa och kommunicera information om trafikläget och samhällspåverkande information till linjechefer och ledning vid större händelser.

Vi söker dig som:

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av att leda verksamhet inom en större organisation med operativt verksamhetsansvar
 • har kunskap om ledning av störningskänslig verksamhet
 • har drivit förändringsarbete
 • har erfarenhet av extern kommunikation och information
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Meriterande:

 • har erfarenhet från projektledning

Som person:

Vi söker dig som har förmågan att arbeta självständigt genom att ta egna initiativ, har förmågan att utveckla lösningar samt fatta egna beslut även i pressade situationer. Som person har du ett affärsmässigt förhållningssätt och drivs av att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål. Du bygger förtroende för vår verksamhet genom att kommunicera tydligt, vara lyhörd och visa tillit till andra. Utöver detta behöver du ha ett ledarskap där du såväl enskilt som tillsammans med andra motiverar och entusiasmerar i förändring och utveckling av verksamheten.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för dessa tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer är planerade att hållas i vecka 39 i Runda Huset, Kungsbron 30.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-09-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp