VALT JOBB

Plansamordnare


Ansök här

Vill du arbeta som expert inom planläggning i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt får du en unik möjllighet att, med stort eget ansvar, kunna jobba med ett eller fler av landets största investeringsprojekt. Vi arbetar med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

 

Som plansamordnare är du vår expert på processen för planläggning av vägar och järnvägar. Inom Stora Projekt arbetar vi med de allra största infrastrukturprojekten i Sverige. Utbyggnaden av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg respektive till Malmö, Norrbotniabanan och vägprojekt i Stockholmsregionen är några exempel. Många av våra projekt är i planläggningsskedet och vi behöver därför förstärka vår organisation. Din uppgift blir att vara expertstöd till projekten. Tillsammans med vår nuvarande planläggningsexpert och projektens markförhandlare arbetar du nära projektledning och plankonsulter. Du är rådgivande till projekten vad gäller processfrågor och frågor om planfastställelse. Du verkar för att väg- och järnvägsplaner håller god kvalité samt att processen vid framtagandet av en plan följs och uppfyller formellt ställda krav. Du stödjer utvecklingen av planläggningsprocessen genom att bl a delta i utvecklingsprojekt, utbildning och förbättring av stöddokument och rutiner.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom samhällsbyggnad, lantmäteri eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har god kunskap och flerårig arbetslivserfarenhet av den formella planläggningsprocessen för vägar och/ eller järnvägar
  • uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket

Rollen som plansamordnare passar dig som är kommunikativ, pedagogisk och tycker om att samarbeta eftersom du arbetar rådgivande och vägledande i projektens planläggningsprocess. Du förväntas driva ditt arbete framåt på ett självgående sätt vilket ställer krav på egen förmåga att prioritera och planera.  

Placeringsort är i första hand Stockholm (Solna) eller Göteborg. Placering på annat Trafikverkskontor kan diskuteras.
Intervjuer sker i Solna 28 och 29 augusti.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp