VALT JOBB

Programsamordnare Kvalitet och Risk till program Hässleholm-Lund


Ansök här

Som Programsamordnare Kvalitet och Risk på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Programorganisationen för Hässleholm-Lund har uppdraget att utreda och genomföra utbyggnaden av ny stambana mellan Hässleholm och Lund, vilken är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

 Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla att jobba hos oss!

Hässleholm-Lund befinner sig i en uppbyggnadsfas och du blir en nyckelspelare i att stötta med att få både nya programmedlemmar och effektiva arbetssätt och rutiner på plats under flera år framöver. Det är därför viktigt att du gillar att arbeta med utveckling och att vara med om att bygga upp en verksamhet.

"Jag som blir din chef heter Charlotte Hartelius Klaar och jag bygger mitt ledarskap på ett stort engagemang, en stark tilltro till allas önskan att bidra och en övertygelse om styrkan i att arbeta i team. Jag förmedlar våra uppdrag och mål och jobbar hårt på att skapa bästa möjliga förutsättningar för oss som ska leverera. Sedan pratar vi ihop oss om hur vi bäst ska nå målen. - Och så gillar jag både humor och att fira framgångar! Jag hoppas du vill vara med och bygga ny stambana mellan Hässleholm och Lund med oss!

I rollen som Programsamordnare Kvalitet och risk är du ansvarig för att samordna kvalitets- och riskspecialisters arbete inom programmet och att stödja chefer, projektledare och programorganisationen som helhet inom områdena kvalitet och risk. Du ansvarar för att säkerställa implementeringen av Trafikverkets ledningssystem och processer i programmet på både operativ och strategisk nivå. Detta omfattar även säkerställandet av en systematisk, proaktiv och integrerad riskhantering samt uppföljning av leverantörernas kvalitetsarbete.

Du stöttar även med planering av resurser för att täcka behovet av specialister inom kvalitet och risk.

Organisatoriskt kommer du att tillhöra programmets Verksamhetsstyrningsenhet och rapportera till mig som enhetschef. Du kommer också att vara programmets kontaktyta gentemot enhetschefen Kvalitet och risk för programmet Nya Stambanor.

Vem är du?

Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv och samtidigt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare så är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du har du god förmåga att planera och strukturera vilket gör att du är bra på att leverera resultat.  Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.


Vi söker dig som

  • har högskoleexamen inom kvalitetsledning, riskhantering, projektledning eller management om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har aktuell, relevant och mångårig arbetslivserfarenhet av kvalitetsledningsarbete, riskhantering eller projektledning, i en större organisation eller i större projekt
  • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att jobba i ledande eller samordnande roll
  • har aktuell och relevant erfarenhet av att leda utveckling av arbetssätt och rutiner som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamheten
  • har kunskaper om och är väl förtrogen med att arbeta med en större verksamhets styrprocesser, lednings- och kvalitetssystem
  • har aktuell och relevant arbetserfarenhet av kvalitetsrevisioner
  • har aktuell och relevant erfarenhet av systematiskt riskarbete
  • har goda kunskaper i MS Officepaketet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du

  • har relevant arbetserfarenhet inom infrastruktur, anläggning eller samhällsbyggnad

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Rekryterande chef är på semester till och med v32. Tillbaka i tjänst och tillgänglig för frågor under vecka 33.

Intervju är planerad 7- 8 september

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Nya Stambanor är du med och skriver historia genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken mellan knutpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige och även ut i Europa.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2021-08-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp