VALT JOBB

Projektchef Mälarbanan


Ansök här

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Nu söker vi en projektchef till Mälarbanan.

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll för att skapa en bättre resa för våra resenärer. Projektet innebär att vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår på en cirka 20 kilometer lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län. Pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. Vi började bygga ut Mälarbanan 2012 och planerar att tidigast 2022 påbörja den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg. Vi beräknar att den tar cirka åtta år att bygga.

Att vara chef för projekt Mälarbanan är ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt omfattande chefsuppdrag med ansvar för att realisera ett av Trafikverkets mest komplexa infrastrukturprojekt. Du kommer ha leverans- och resultatansvar i ett projekt som befinner sig i flera olika skeden samtidigt, såväl planskede som projekterings- och genomförandeskede. Som projektchef leder du, tillsammans med underställda chefer och projektledare, verksamheten mot uppsatta mål.

Samverkan med leverantörer är central, eftersom en betydande del av leveranserna kommer att utföras av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Men även kontakter och samverkan med andra interna och externa parter, t.ex. berörda kommuner och andra delar av Trafikverket, är viktiga och omfattande. Projektet har också ett medialt intresse, vilket innebär att du kommer ha kontakt med media.

Projektchefen deltar i verksamhetsområde Stora Projekts gemensamma ledningsarbete och rapporterar till verksamhetsområdets chef.

Du har verkat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. För att lyckas i den här rollen behöver ditt ledarskap vara mångsidigt och du har bland annat som chef lett och utvecklat verksamhet under olika förändringsskeden och genom andra, såväl chefer som medarbetare. Erfarenhet från anläggningsbranschen och stora projekt är ett måste. Har du dessutom erfarenhet som entreprenör eller vana av att samverka med kommuner så är det meriterande

Din utbildningsbakgrund är en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett måste.

I den här rollen blir du projekt Mälarbanans främsta företrädare både externt och internt. Vi ser därför att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. För att vi ska vara framgångsrika i en föränderlig omvärld behöver vi kontinuerligt driva utveckling och ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för det. Du har god strategisk förmåga och kan skapa väl fungerande strukturer för projektets arbete.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt. Genom ditt ledarskap är du ett föredöme för organisationen och du agerar alltid så att förtroendet för vår verksamhet upprätthålls.

Placeringsort är Solna/Sundbyberg. Tjänsteresor, främst inom landet, förekommer.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia Executive Search. Frågor om tjänsten besvaras av Margot Estlander, 070-790 58 51, margot.estlander@poolia.se och Sofia Jansson, 072-074 20 43, sofia.jansson@poolia.se. Du kan ansöka via Poolias hemsida eller via Trafikverkets hemsida. Sista ansökningsdag är 2019-08-20.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp