VALT JOBB

Projektledare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Tjänsten innebär att vara samordningsansvarig och arbeta aktivt med förbättringsaktiviteter inom Brandskydd och Arbetsmiljö samt genomföra och hålla samman det systematiska arbetsmiljöarbetet inom trafikledingsområdet som helhet.

Tjänsten innebär även att skapa/ta fram underlag för bedömning vad gäller tillträde/besök till Trafikledningsområdets lokaler. 

Du förväntas vara ett stöd för cheferna och hålla dig uppdaterad för att organisationen ska kunna upprätthålla och uppdatera sig inom de krav som ställs inom brandskydd, säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, förmedla och bevaka ev. förändringar samt vidta åtgärder vilket inkluderar att genomföra utbildningar samt samordna men även att vara en drivande funktion för förbättringsarbete/projekt inom nämnda områden.

 

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har svenskt medborgarskap
  • har erfarenhet från att driva förändringsarbete
  • har kunskap att utbilda inom arbetsmiljö och/eller säkerhetsarbete alternativt kunskap vad gäller liknande kompetenshöjande insatser

Det är meriterande om du

  • har goda kunskaper från arbete inom brandskydd, tillträdesskydd och arbetsmiljö
  • har kunskap om processhantering och framtagande av arbetssätt
  • har eftergymnasial utbildning inom området arbetsmiljö alternativt tidigare arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara likvärdig

Som person är du analytisk och har förmågan att arbeta strukturerat. Du arbetar självständigt samt har en förmåga att leda mindre grupper. Då tjänsten innebär mycket kontakter bör du vara kommunikativ, lyhörd samt ha god förmåga att skapa och behålla relationer.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Denna tjänst är en visstidsanställning dock längst till och med 2021-09-30.

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas på Trafikverkets kontor i Malmö den 29:e augusti.

För frågor angående tjänsten under vecka 30 till och med vecka 33 kan du kontakta Sandra Stefanovic via Trafikverkets telefonväxel. Under övriga veckor, vänligen kontakta rekryterande chef. 

 

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Malmö

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-14


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp