VALT JOBB

Projektledare Byggnadsverk


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Projektledare Byggnadsverk i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Som projektledare på Underhåll påverkar du väldigt många människor varje dag och ditt arbete är viktigt för ett fungerande, framkomligt och säkert vägnät. Du ansvar för att styra och leda entreprenadkontrakt för drift och underhåll av tilldelat område i projektform. Det innebär att du är delaktig i beslutsfattande om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ramar samt fördelar arbetet för såväl interna stödresurser och specialister som externa leverantörer. Planera, budgetera, vara med i upphandlingsprocessen samt följa upp och styra upphandlade entreprenörer ingår också i uppdraget. I din roll har du ekonomiskt ansvar för projekten och du följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande budget, tid och kvalitet.

Du kommer att arbeta med underhåll av järnvägsbroar vilket medför att du kommer att vara beroende av givna tidsramar. Det är därför väldigt viktigt att kunna hålla en tidplan, kunna koordinera och planera.

Vårt samarbete med andra projekt samt med kommuner och övriga intressenter är betydande för framkomligheten, du är en nyckelspelare i väldigt mångas vardag. Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet.

Vi är på väg in i en ny process och arbetar ständigt med att utveckla projektledarrollen, detta öppnar upp för nya spännande möjligheter. Därför söker vi dig som har viljan att utvecklas, ett engagemang och en nyfikenhet. Du ser fördelen i att arbeta i våra digitala verktyg och stödsystem och du förstår att det är en viktig del av ditt arbete.

Resor förekommer i tjänsten.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med teknisk inriktning 180 hp (120p) eller annan utbildning som i kombination med flerårig erfarenhet bedöms likvärdigt
  • har dokumenterad erfarenhet av att leda, styra och följa upp arbete i projekt
  • har goda kunskaper inom entreprenadjuridik
  • har körkort för personbil
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av brokonstruktioner

Ditt ledarskap som projektledare kännetecknas av att du bygger förtroende, driver utveckling och levererar resultat. I din roll bidrar du till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå satta mål. Du har en god problemlösningsförmåga och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. För att lyckas i rollen har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du inger förtroende i mötet med andra, bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du kommunicerar tydligt, anpassar kommunikationen till mottagaren och förmedlar information på ett enkelt och säkerhetsmedvetet sätt.

Som anställd i Trafikverket utgår vi från de förväntningar som ställs på oss som medarbetare. Medarbetarskapet utgår från våra värderingar och innebär att du arbetar med modiga, pålitliga och engagerade kollegor. Vill du bli en av oss?

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Webbaserade tester kan också komma att bli aktuellt i den här rekryteringsprocessen. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp