VALT JOBB

Projektledare inom järnvägskapacitet


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Som Projektledare inom järnvägskapacitet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Söker du nya utmaningar och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen?

Vi söker en driven och erfaren projektledare till ett av Trafikverkets viktigaste verksamhetsutvecklingsprojekt för att modernisera och digitalisera järnvägen. Det sker en ökad efterfrågan på utrymme i järnvägsnätet, vilket leder till ökat behov av att använda järnvägen på ett smart sätt och ha arbetssätt och system som underlättar och effektiviserar hanteringen av tågtrafiken. Projekt MPK (Marknadsanpassad planering av kapacitet) har till uppgift att utveckla nya arbetssätt och system för kapacitetsplaneringen på järnväg. Tillsammans med projektledarteamet leder du detta stora spännande projekt med en rad delprojekt inom ramen för verksamhetsutveckling och IT. Projektet är flerårigt och omfattar ett 100-tal projektdeltagare med olika tekniska kompetenser på ett flertal orter i Sverige.

Som projektledare hos oss arbetar du mot tydliga mål och resultat och ansvarar för hela kedjan från processutveckling, kravställning, IT-utveckling till testning, utifrån ett agilt och iterativt arbetssätt. För att lyckas krävs ett tätt samarbete både inom Trafikverket och med utländska leverantörer. Om du trivs med att arbeta i en utvecklande och utmanande miljö med stort eget ansvar och där du får utlopp för ditt driv och din breda erfarenhet är den här rollen helt rätt för dig. Projektet har stor påverkan på samhällsutvecklingen i hela Sverige, där resultatet blir fler tåg i tid.

Om du är nyfiken på att läsa mer om  projektet, hittar du mer information i länken längst ner i annonsen. 

Vem är du?

För att lyckas i rollen som projektledare ser vi att du har god förmåga att bygga förtroende och relationer som resulterar i engagemang och delaktighet i organisationen. Du gillar att skapa väl fungerande strukturer och att leverera resultat som bidrar till att vi når våra mål och skapar nytta i samhället. Din förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt utifrån mottagarens behov är stark. Du har också en hög problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. För att skapa ett närmare Sverige är vår service därför helt avgörande.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer är planerade att ske i Solna den 22a och 23e januari

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. För att skapa ett närmare Sverige är vår service därför helt avgörande.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2020-01-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp