VALT JOBB

Projektledare jvg/väg UH


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Som Projektledare järnväg/väg på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Söker du nya utmaningar i din karriär?

Som projektledare på vårt verksamhetsområde Underhåll påverkar du väldigt många människor varje dag och ditt arbete är viktigt för ett fungerande, framkomligt och säkert transportsystem. Du ansvarar för att styra och leda projekt inom drift och underhåll. Det innebär att du är delaktig i att fatta beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ramar samt fördelar arbetet för såväl interna stödresurser och specialister som externa leverantörer. Planera, budgetera, vara med i upphandlingsprocessen, samt följa upp och styra upphandlade entreprenörer ingår också i uppdraget. I arbetet ingår ekonomiskt ansvar för projekten och du följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande budget, tid och kvalitet. Du kommer att driva komplexa och utmanande projekt, främst avseende underhåll av järnvägsbroar med givna tidsramar. Detta ger dig stora utvecklingsmöjligheter och du arbetar fritt med eget ansvar.

Vårt samarbete med andra projekt samt med kommuner och övriga intressenter är betydande för framkomligheten, du är en nyckelspelare i väldigt mångas vardag. Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet. Vi arbetar ständigt med att utveckla projektledarrollen, detta öppnar upp för nya spännande möjligheter. Därför söker vi dig som har viljan att utvecklas, ett engagemang och en nyfikenhet samt som ser nyttan av att ingå i och bidra till ett starkt, kompetent team. Du ser fördelen i att arbeta i våra digitala verktyg och stödsystem och du förstår att det är en viktig del av ditt arbete.

Resor förekommer i tjänsten.

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har

  • högskoleutbildning med teknisk inriktning 180 hp (120p) eller motsvarande utbildning kombinerat med erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig
  • relevant arbetslivserfarenhet av bygg och/eller underhållsarbete inom bro/tunnel
  • dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt
  • goda kunskaper inom entreprenadjuridik
  • goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
  • körkort för personbil

Det är meriterande om du har

  • några års arbetslivserfarenhet av anläggningsprojekt inom järnväg
  • några års erfarenhet av arbete i ledande befattning för större projekt med ekonomisk uppföljning tex som projektledare, platschef eller annan befattning som vi bedömer likvärdig
  • några års erfarenhet av upphandlingar enligt LOU
  • har aktuell flerårig erfarenhet av att arbeta som beställare inom statlig eller kommunal verksamhet

Möjliga placeringsorter är Göteborg, Trollhättan, Halmstad, Skövde, eller Karlstad.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-06-11


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp