VALT JOBB

Regional Samhällsplanerare


Ansök här

Vill du arbeta som Regional samhällsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vi söker nu två nya medarbetare med placering i Göteborg. 

Som samhällsplanerare är du en viktig aktör i samhällsutvecklingen där du samordnar intressen som påverkar det samlade transportsystemet. Arbetet sker i tätt samarbete med ytterligare samhällsplanerare men också övriga funktioner inom Trafikverket, som åtgärdsplanerare, trafikingenjör, investering och underhåll.

Tjänsten är komplex och kan närmast beskrivas som en "spindel i nätet"-funktion inom Trafikverkets enhet Planering. Du involveras i en stor mängd frågor av olika karaktär. Du samverkar med och påverkar externa samarbetspartners i tidiga skeden, främst kommuner och kommunalförbund. Du ansvarar också för att Trafikverkets intressen tillgodoses i den fysiska planeringen samt i kommunala planer.

Du har i rollen som samhällsplanerare ett huvudansvar för dialogen med kommunerna, både med politiker och tjänstemän. Du ansvarar även för att lämna Trafikverkets yttranden enligt PBL och Miljöbalken.

Vi är öppna för att även du som är nyutexaminerad kan vara med och utveckla samhället tillsammans med oss. Hos oss får du möjlighet att skapa långsiktiga relationer både internt inom Trafikverket och externt med kommuner och andra samarbetsparter.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp (120p) med inriktning fysisk planering, samhällsplanering eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har relevant erfarenhet av arbete med samhällsplanering från kommun, länsstyrelse eller regionförbund
  • har kunskap om Trafikverkets verksamhet och mål samt hur kommunal och statlig samhällsplaneringsprocess bidrar och samspelar med varandra
  • har körkort för personbil

Som person har du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter. Du är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger också förtroende och får andra att känna sig bekväma. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat

Läs om våra förmåner via länken: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

 

Webbaserade urvalstester kan komma att användas i denna rekrytering.

Vi använder främst mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-08-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp