VALT JOBB

Riskspecialist


Ansök här

Som Riskspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Drivs du av att leda arbetet med att minimera risker och bidra till en aktiv projektstyrning?

Sök jobbet som riskspecialist i två av Sveriges stora infrastruktursatsningar - projekten Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund!

Riskhantering, intern styrning och kontroll är viktiga frågor för oss på Stora projekt och vi söker nu en riskspecialist för att stötta två av våra projekt Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund som båda är del av utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. Du arbetar strategiskt för projektens räkning med ledningssystemet som grund och konkretiserar arbetssätt inom två projekt som ännu är i tidiga skeden, men som kommer växa och utvecklas inom de närmaste åren. Du är drivkraft i projektens riskarbete, ger vägledning och agerar stöd till chefer, projektledare, riskägare, projektmedlemmar och är en del av uppföljningen av leverantörers riskhantering.

Du arbetar för att projekten ska tydliggöra och identifiera risker kopplat till sina mål samt vara en del av beslutsunderlagen inom alla nivåer. I arbetsuppgifterna ingår att kontinuerligt sammanställa och analysera projektens riskbild som delges projektledningen och att förbereda material inför ledningsgruppens beslut. Du samordnar, följer upp, analyserar, rapporterar och driver på utvecklingen av riskhanteringen i den interna styrningen och kontrollen så som tertialuppföljningar och verksamhetsplanering.

Du är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra stora projekt är du med att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten så som arbetsgrupper, risknätverk med andra verksamhetsområden och förvaltning. I vardagen jobbar du nära projektledningen, men leder även grupperingar inom området riskhantering och har kollegor inom till exempel kvalitetsledning och samhällssäkerhet som du samarbetar med.

Du får jobba på både strategisk, taktisk och operativ nivå. Du utbildar projektmedlemmar i gemensamma arbetssätt, håller workshops med olika delar av organisationen, stöttar ledare på individnivå och håller samman interna nätverk.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning inom risk, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års arbetslivserfarenhet av riskhantering, kvalitetsledningsarbete alternativt från projektledning
  • behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från ledningssystem, arbete i stora organisationer eller arbete inom infrastruktur eller samhällsbyggnad

Som person

Du har en stark kommunikativ förmåga, med förståelsen för hur du ska anpassa ditt budskap efter målgruppen och förmågan att förmedla det till mottagaren på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du också har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du förutser problem och bidrar till att organisation utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. För att bli framgångsrik i rollen är du också van att arbeta självständigt och att driva ditt arbete framåt men samtidigt att agera med flexibilitet när så behövs. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.  

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. Allt för att vi tillsammans ska kunna göra Sverige närmare.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2020-01-23


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp