VALT JOBB

Riskspecialist till stort infrastrukturprojekt


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Vi på avdelningen Verksamhetsstyrning stöttar våra program inom risk, säkerhet, kvalitet och ekonomi. Vi söker nu en riskspecialist som kommer ha sin placering på Projekt Mälarbanan.

Projekt Mälarbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm och två spår ska bli fyra nya spår. I tätbebyggda Sundbyberg och Solna ska järnvägen delvis gå i tunnlar och två nya stationer byggs. Projektet är tekniskt komplext och byggs samtidigt som befintlig järnvägstrafik och samhällsfunktioner ska fungera som vanligt. När vi är klara blir det fler tågavgångar att välja på och fler kan lämna bilen hemma.

Som Riskspecialist har du en mycket viktig roll. Du är programmets expert på riskhantering och stöttar programmet så att deras riskarbete är systematiskt, proaktivt och genomsyrar programmets alla delar. Du driver riskhanteringsprocessen och ser till att riskhanteringen utförs på ett strukturerat, systematiskt och integrerat sätt. Du stöttar ledningen av programmet, chefer, projektledare, risksamordnare och riskägare.

Du arbetar för att programmet ska tydliggöra och identifiera risker kopplat till deras mål, att de är en del av beslutsunderlag och ser till att arbetssätt samt processer för riskhantering finns att tillgå. Du ansvarar för att hålla programmets totala riskbild uppdaterad och du hjälper ledningen att se nya perspektiv kring risker i den komplexa verksamheten.

Du behöver kunna jobba på strategisk, taktisk och operativ nivå. Du utbildar programmedlemmar i gemensamma arbetssätt, håller workshops mellan olika delar av organisationen, stöttar ledare på individnivå, håller samman internt nätverk med mera. I programmet jobbar du i ett team tillsammans med fler specialister och du träffar även riskspecialister från andra program och utbyter erfarenheter i olika forum.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning med inriktning riskhantering alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har erfarenhet av systematisk riskhantering i större organisation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning, arbetsmiljöledning och/eller säkerhetsfrågor
  • har erfarenhet av projektarbete inom bygg- och anläggningsbranschen alternativt industrisektorn
  • har erfarenhet från stor beställarorganisation
  • har arbetslivserfarenhet från förändringsledning

Som person är du kommunikativ och har lätt för att förmedla information. Du är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har en god analys och problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar som är hållbara ur ett helhetsperspektiv. Utöver detta har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-10-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp